Facebook

TIM powiększa grupę kapitałową

TIM zawiązał spółkę 3LP z siedzibą w Siechnicach, której jest jedynym udziałowcem. Kapitał nowo powstałego podmiotu wynosi 100 tys. zł i dzieli się na 100 tys. akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Przedmiotem działalności 3LP będzie głównie świadczenie usług logistycznych, a w szczególności przechowywanie i magazynowanie towarów.
Obecnie grupę kapitałową tworzy spółka matka TIM, a także spółki zależne: Rotopino.pl, Sun Electro, El-It oraz 3LP. W 2015 roku skonsolidowane przychody TIM-u wyniosły 575,9 mln zł wobec 528,6 mln zł rok wcześniej. Zysk netto był na poziomie 4,9 mln zł w porównaniu z 21,8 mln zł straty netto w roku 2014.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas