Facebook

Liczniki serii ASTec firmy Astat

Elektrosystemy 11/2016Liczniki energii są podstawowymi elementami tworzącymi nowoczesny system monitorowania i zarządzania energią. Firma Astat wprowadziła do swojej oferty system zarządzania danymi Smartcollect szwajcarskiej firmy Camille Bauer i nową serię liczników energii ASTec.

Wprowadzanie normy ISO 50001 w przemyśle często powoduje konieczność instalacji systemu zarządzania energią (monitoringu i bilansowania) w celu zwiększenia efektywności. Dotyczy to także średnich i małych firm, budownictwa mieszkaniowego oraz instalacji związanych z odnawialnymi źródłami energii. System tego typu wymaga ciągłego prowadzenia pomiarów oraz archiwizacji danych dotyczących mierzonej energii, dzięki czemu zdobywa się niezbędne informacje, które mogą być wykorzystywane w procesie poprawy efektywności energetycznej.
System taki składa się z kilku kluczowych elementów, które są niezbędne dla prawidłowego pozyskiwania informacji oraz ich archiwizowania. Głównym komponentem jest system zarządzania danymi SCADA oraz urządzenia pomiarowe, np. liczniki energii. Oferta firmy Astat została poszerzona o system zarządzania danymi Smartcollect szwajcarskiej firmy Camille Bauer oraz serię liczników energii ASTec.

Rys. 1. System Smartcollect może współpracować z instalacjami solarnymiRys. 1. System Smartcollect może współpracować z instalacjami solarnymi

System Smartcollect

System zarządzania danymi Smartcollect, (moduł PM10) gromadzi i przechowuje dane w otwartej bazie SQL. Program oferuje podstawowe funkcje do analizy danych oraz łatwego monitorowania zużycia energii elektrycznej oraz innych mediów, takich jak woda, gaz, ciepło. Zarejestrowane dane mogą być archiwizowane w raportach, przechowywane w bazie danych lub przekazywane do systemów nadrzędnych. Również dane dotyczące jakości energii (moduł PM20) będą archiwizowane, wizualizowane i podsumowywane w raporcie EN50160 lub po eksporcie do formatu PQDIFF przesłane do nadrzędnego systemu zarządzania jakością energii. Smartcollect (moduł PM30) posiada moduł SCADA, który umożliwia kompleksową wizualizację graficzną systemów, procesów i procedur.
Szerokie spektrum możliwości komunikacyjnych, takich jak Modbus RTU, Modbus TCP, ECL czy OPC oraz współpraca z otwartą bazą SQL pozwoliło na utworzenie uniwersalnego systemu zarządzania mediami. Dzięki tym opcjom system nie jest zamknięty czyli ograniczony do określonej grupy urządzeń, lecz wprowadza możliwość implementacji urządzeń dowolnych producentów, np. Gossen Metrawatt, czy też innych produktów wykorzystujących chociażby komunikację Modbus RTU, jak np. liczniki serii ASTec.

Rys. 2. Smartcollect posiada moduł SCADA, który umożliwia kompleksową wizualizację graficzną systemów, procesów i procedurRys. 2. Smartcollect posiada moduł SCADA, który umożliwia kompleksową wizualizację graficzną systemów, procesów i procedur

Liczniki serii ASTec

Główne cechy liczników serii ASTec firmy Astat to kompaktowy rozmiar (szerokość czterech modułów), praca w sieciach 3-fazowych 3/4-przewodowych lub 1-fazowych nn z pomiarem bezpośrednim do 100 A lub półpośrednim przez przekładnik prądowy. Seria ASTec posiada trzy różne typy wykonań, różniących się sposobem komunikacji. Aparaty posiadają wysoką klasę dokładności (B) oraz szeroki zakres temperatury pracy od -25oC do +55oC. Seria ASTec dostępna jest w wersji standardowej (z wyjściami impulsowymi S0), a także w wersji z komunikacją Modbus lub M-bus.
Liczniki mierzą ponadto 60 dodatkowych zmiennych, takich jak: energia czynna i bierna zarówno pobierana, jak i oddawana, moce, prądy, napięcia oraz cosφ. Ilość mierzonych danych oraz wbudowane złącza komunikacyjne umożliwiają implementację licznika do systemu Smartcollect lub też dowolnego systemu SCADA. Dzięki temu dane o energii elektrycznej mogą być wykorzystywane do zwiększenia efektywności energetycznej, a informacje o pozostałych parametrach sieci elektrycznej pomagają eliminować niepotrzebne przestoje oraz awarie.

Rys. 3. Licznik serii ASTec firmy AstatRys. 3. Licznik serii ASTec firmy Astat

Licznik posiada złącze IR przeznaczone do jego parametryzacji i do nastawy wyświetlanych parametrów w trybie cyklicznym. Dzięki wbudowanej opcji pomiaru energii częściowej licznik może być wykorzystywany do szacowania kosztów danego etapu produkcji. Licznik dodatkowo ma możliwość wyboru pięciu trybów reprezentacji zmierzonej energii np. dla układów solarnych.
Licznik ASTec jest zgodny z europejską dyrektywą MID oraz posiada możliwość zastosowania plomb zabezpieczających przed ingerencją w układ pomiarowy. Dzięki tym cechom może być wykorzystywany nie tylko w układach zarządzania energią, ale również w układach rozliczeniowych.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Astat

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas