Facebook

II Edycja Konferencji „Jakość energii elektrycznej” firmy Astat

W dniach 12-14 października w Pałacu Sulisław (woj. opolskie) odbyła się II edycja konferencji „Jakość Energii Elektrycznej”. Tematyka konferencji, której organizatorem była firma Astat, poświęcona została zagadnieniom związanym z jakością energii elektrycznej oraz dynamiką sieci elektroenergetycznej.

Konferencja „Jakość Energii Elektrycznej”

Celami, które przyświecały organizacji spotkania były:

 • wymiana doświadczeń z zakresu prowadzenia pomiarów parametrów jakości energii elektrycznej, dynamiki sieci oraz rejestracji i analizy zjawisk występujących w sieci dystrybucyjnej,
 • przedstawienie podstawowych i zaawansowanych metod lokalizacji źródła zakłóceń parametrów jakości energii elektrycznej,
 • zwiększenie kompetencji personelu zarządzającego pracą urządzeń pomiarowych w odniesieniu do zmian technologicznych zachodzących na rynku.

Konferencja „Jakość Energii Elektrycznej”

Konferencja „Jakość Energii Elektrycznej”

Na konferencję zostali zaproszeni wykładowcy z Uczelni Wyższych i specjaliści z OSD, którzy przedstawili szeroki zakres zagadnień związanych z jakością energii elektrycznej.

Tematykę wykładów i prelegentów przedstawiamy poniżej:

 • „Metody lokalizacji źródeł zaburzeń jakości energii elektrycznej: wyższe harmoniczne napięć i prądów oraz asymetria napięcia i prądu.” – prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelka
 • „Metody lokalizacji źródeł zaburzeń jakości energiielektrycznej: zmiany wartości skutecznej napięcia” – dr inż. Krzysztof Chmielowiec
 • „Analiza zjawisk energetycznych w sieciach zasilających w warunkach odkształconych i asymetrycznych napięć i prądów.” – dr inż. Andrzej Firlit
 • „Sposoby kompensacji mocy biernej.” – prof. dr hab. inż. Zbigniew Hanzelk
 • „Zastosowanie układu typu STATCOM do kompensacji mocy biernej.” – dr inż. Krzysztof Piątek
 • „Oscylacje niskoczęstotliwościowe w systemie elektroenergetycznym.” – dr. inż. Olgierd Małyszko
 • „Ocena niedokładności wyników pomiarów wybranych parametrów jakości energii elektrycznej.” – dr inż. Przemysław Otomański
 • „Automatyczna regulacja napięcia sieci nn jako odpowiedź na wzrost ilości instalacji prosumenckich” – mgr Radosław Wiśniewski
 • „Jakość dostaw energii elektrycznej a Smart Metering w Tauron Dystrybucja” – mgr inż. Bartosz Marczyński
 • „Zapady napięcia i przerwy w zasilaniu oraz ich wpływ na pracę wybranych odbiorników energii elektrycznej” – dr inż. Marek Gała
 • „Problemy kompensacji mocy biernej w nowoczesnych układach elektroenergetycznych” – dr inż. Zbigniew Skibko oraz dr inż. Grzegorz Hołdyński

Konferencja „Jakość Energii Elektrycznej”

Kolejną edycję konferencji zaplanowano na drugą połowę października 2017 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas