Facebook

Sonel notuje spadek obrotów i zysku netto

Sonel po trzech kwartałach 2016 r. miał 60,7 mln zł skonsolidowanych przychodów, co w porównaniu z 70,1 mln zł przed rokiem oznacza spadek o 13%. Nieco ponad połowę obrotów (51,1%) przypadło na sprzedaż w branży miernictwa, pozostałe 48,9% to sprzedaż usług montażu. W ramach tej drugiej działalności bardzo istotne są zamówienia od podmiotów z Grupy Lincoln. Zlecenia te stanowiły 37% sprzedaży Grupy Sonel, osiągając poziom przeszło 22,5 mln zł (32% niższy niż rok wcześniej), z czego na podmiot krajowy z Grupy Lincoln przypadło 12,3%, a na podmiot z Luxemburga 24,8% ogólnych obrotów.
Mniejsze niż przed rokiem wykorzystanie mocy produkcyjnych sprawia, że kolejne kwartały 2016 roku generują niższe wyniki finansowe niż uzyskane za podobne miesiące 2015 roku. Ostatecznie, dochód całej grupy kapitałowej to kwota 7,8 mln zł, wobec 9,2 mln zł za podobny okres 2015 (spadek o 15 %) – czytamy w raporcie Sonela.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas