Facebook

Elektromont nawiązuje współpracę z Zespołem Szkół w Piechowicach

Elektromont podpisał umowę z Zespołem Szkół Technicznych i Licealnych w Piechowicach. Celem porozumienia jest wsparcie szkoły w wykształceniu wykwalifikowanej kadry branży elektrycznej. Dzięki współpracy obu stron uczniowie będą mieli możliwość zapoznawania się z najnowszymi technikami pracy oraz technologiami branży elektrycznej. Ułatwi to absolwentom klas technikum elektrycznego kontynuowanie nauki na uczelniach wyższych i zdobycie ciekawej pracy. Jednocześnie dla Elektromontu jest to szansa na pozyskanie najlepszych w regionie absolwentów o specjalności technik – elektryk.

W ramach współpracy Elektromont zobowiązał się do:

  • wspierania szkoły w inicjatywie stworzenia klasy patronackiej o specjalności elektrycznej,
  • organizowania dla uczniów nieodpłatnych szkoleń branżowych oraz praktycznych pokazów technologii i technik pracy w siedzibie firmy,
  • wsparcia w budowaniu bazy sprzętowej szkoły,
  • pomocy w doposażeniu pracowni elektrycznej w materiały eksploatacyjne potrzebne do realizacji ćwiczeń,
  • pomocy w realizacji staży i praktyk zawodowych pod opieką wysokiej klasy specjalistów,
  • umożliwienia pełnoletnim uczniom szkoły podjęcia płatnych staży w okresie wakacyjnym,
  • ufundowania nagrody Prezesa Zarządu Elektromont dla najlepszych absolwentów klasy patronackiej,
  • promowania szkoły w środowisku lokalnym.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas