Facebook

Przewody Helukabel dla automatyki i sterowania w przemyśle

Elektrosystemy 02/2017Systemy automatyki przemysłowej i sterowania występują w każdej branży wytwórczej. Są podstawą zarówno przemysłu spożywczego, jak i chemicznego, czy też przemysłu ciężkiego. W całym systemie automatyki przemysłowej elementami spajającymi są kable i przewody. Obserwując szybki rozwój i ciągłe zmiany w środowisku przemysłowym, firma Helukabel rozwija również swoją ofertę kabli, przewodów oraz osprzętu, dostosowując ją do ewoluujących oczekiwań.

Wytwarzanie w przemyśle przebiega na podstawie ściśle opracowanych procesów technologicznych. Procesy przemysłowe i ich automatyzacja są realizowane za pomocą urządzeń tworzących wspólny system automatyki przemysłowej. Elementy tego systemu, to:
• urządzenia i maszyny realizujące produkcję oraz procesy przemysłowe,
• urządzenia kontrolno-pomiarowe zainstalowane na maszynach i urządzeniach,
• urządzenia wykonawcze,
• urządzenia sterujące,
• oprogramowanie do kontroli i wizualizacji procesów,
• systemy łączności.

Oferta produktów Helukabel dla automatyki uwzględnia dynamicznie zmieniające się wymagania systemów przemysłowych

Przewody dla automatyki

Podstawowymi przewodami firmy Helukabel stosowanymi w układach automatyki przemysłowej są elastyczne przewody sterownicze w izolacji PVC oraz PUR. Posiadają one żyły numerowane lub kolorowe, występują w wykonaniu z pojedynczym lub podwójnym ekranem, w celu spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej. Niemal zawsze przewody takie są narażone na działanie szkodliwych substancji, takich jak oleje czy związki chemiczne, dlatego ich powłoka zewnętrzna cechuje się wysoką odpornością na różnego rodzaje czynniki. Przewody te mają zastosowanie w obwodach sterowania, pomiarowych oraz sygnalizacji. Są wykorzystywane w przemyśle metalurgicznym, maszynowym, w ciągach technologicznych. Dla zwiększenia bezpieczeństwa są produkowane jako bezhalogenowe oraz samogasnące niepodtrzymujące płomienia zgodnie z obowiązującymi normami.

Iskrobezpieczne przewody sterownicze
W zakładach przemysłowych, w których istnieją strefy zagrożone wybuchem (np. przemysł petrochemiczny), stosuje się iskrobezpieczne elastyczne przewody sterownicze (OZ-BL). Są one wykonane z PVC samogasnącego i płomienioodpornego zgodnie z IEC 60322-1. Tworzywo to jest również olejoodporne. Posiadają wszystkie żyły czarne z białym nadrukiem numerycznym, występują również wersje z żyłami parowanymi oraz ekranem. Przewody te mają niebieską powłokę zewnętrzną w kolorze RAL 5015.

Przewody sterownicze do pracy w trudnych warunkach
Dobierając przewód sterowniczy należy zwrócić uwagę m.in. na to, w jakich warunkach środowiskowych będzie on pracował. Helukabel w swojej ofercie posiada przewody odporne na działanie bioolejów oraz mikroorganizmów, takie jak: Bioflex, Kompoflex. Są one odporne na środki chłodzące i biopaliwa. Dzięki odporności na tlen ozon oraz hydrolizę można je również stosować w instalacjach zewnętrznych.

Przewody Helukabel dla systemów automatyki i sterowania:
a – OZ-BL,
b – Bioflex,
c – Kompoflex,
d – Nanoflex,
e – PAAR-Tronic,
f – Topflex EMV

Przewody dla zakładów spożywczych
Produkcja żywności obwarowana jest szeregiem norm i przepisów. Kwestie higieny mają zasadnicze znaczenie. Dlatego przewody stosowane w przemyśle spożywczym, laboratoryjnym czy też medycznym muszą być odporne na agresywne środki czyszczące. Do tego rodzaju aplikacji dedykowane są przewody Nanoflex.

Transmisja danych

Automatyka przemysłowa wymaga również przesyłania dużych ilości danych. Odpowiednio dobrany przewód pozwala zapewnić wysoką szybkość transmisji. Przewody sygnałowe zalecane do interfejsów RS 422 i RS 485 muszą charakteryzować się odpowiednią tłumiennością, pojemnością. W takich zastosowaniach sprawdza się grupa przewodów Helukabel PAAR-Tronic.
Wraz z rozwojem techniki sterowania i pomiarów, ulegają też zmianie techniki oprzewodowania przesyłu (transmisji) danych. Tradycyjne przewody są zastępowane przez przewody typu BUS oparte o skrętkę dwużyłową. Sieci typu BUS służą do zarządzania procesami przemysłowymi. Różnice między sieciami BUS i tradycyjnymi systemami sterowania najlepiej obrazują przewody elektryczne i światłowodowe używane do ich budowy. W starszych instalacjach automatyki i sterowania stosowane były grube wielożyłowe przewody (kable) o przekrojach żył najczęściej 0,5 mm2 do 1,5 mm2, trudne do układania i zajmujące wiele miejsca na trasach kablowych. We współczesnych instalacjach automatyki (cyfrowych) używane są przewody o przekrojach od 0,25 mm2 do 0,5 mm2.

Dobór okablowania dla aplikacji przemysłowych powinien opierać się na analizie wymagań elektrycznych i funkcjonalnych, z uwzględnieniem warunków panujących w danym środowisku

Zasilanie silników

Urządzeniami wykonawczymi w układach automatyki przemysłowej są np. silniki elektryczne, których prędkość często jest sterowana przez falownik. W tego typu układach znajdują zastosowanie przewody Topflex EMV spełniające wszystkie wymagania, jakie są stawiane przy zasilaniu silnika z przemiennika częstotliwości. Przewody te spełniają normy dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej w instalacjach i budynkach oraz nadają się do zasilania urządzeń, z których pola elektromagnetyczne mogłyby w niekorzystny sposób wpływać na otoczenie.
Odpowiedni dobór przewodów do aplikacji przemysłowych powinien uwzględniać zarówno wymagania elektryczne, jak i mechaniczne. Zastosowanie właściwego rodzaju okablowania pomaga zapewnić wieloletnią, niezawodną i bezpieczną eksploatację układów automatyki.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Helukabel

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas