Facebook

Inteligentny dom Exta Life firmy Zamel

Firma Zamel rozpoczęła sprzedaż nowej grupy produktów – Inteligentnego Domu Exta Life. Exta Life jest rozwiązaniem komfortowym, bezpiecznym oraz przystępnym cenowo. Dwukierunkowość komunikacji, rozbudowane funkcje logiczne, szyfrowanie transmisji, możliwość zdalnej kontroli urządzeń, autodetekcja elementów czy bezpłatny autoupdate odbiorników to najważniejsze funkcjonalności systemu. 

System Exta Life umożliwia komfortowe sterowanie oświetleniem, roletami okiennymi, bramami wjazdowymi, ogrzewaniem oraz innymi urządzeniami elektrycznymi, nie tylko z poziomu nadajników radiowych, ale także za pomocą smartfonów i tabletów z dowolnego miejsca na świecie.

Struktura systemu Inteligentnego Domu Exta Life

Funkcjonalność

Dzięki bezprzewodowej strukturze system Exta Life można zainstalować niemal w każdym budynku i to bez konieczności modyfikacji istniejącego okablowania. Rozwiązanie oferuje możliwość dowolnej rozbudowy o kolejne elementy sterowane radiowo, a tym samym otwiera perspektywę poszerzania funkcjonalności inteligentnego domu zgodnie z pojawiającymi się oczekiwaniami i potrzebami użytkowników.
Dom wyposażony w system Exta Life można dostosować do wymagań związanych z odpoczynkiem, wygodą, bezpieczeństwem i codziennym komfortem – dzięki możliwości adaptacji i konfiguracji urządzeń zgodnie ze stylem życia i oczekiwaniami wszystkich domowników. Exta Life obejmuje całą paletę rozwiązań, umożliwiających zarówno realizację prostych zadań, jak i wykonywanie skomplikowanych scenariuszy zawierających szereg następujących po sobie zdarzeń.

Zarządzanie zdalne

Exta Life jest propozycją m.in. dla osób, które często przebywają poza domem. System umożliwia sterowanie domową instalacją oraz kontrolę urządzeń sprzężonych w ramach systemu z dowolnego miejsca na świecie. Konstruktorzy firmy Zamel położyli szczególny nacisk na kwestie zabezpieczenia systemu bezprzewodowego sterowania przed dostępem osób trzecich. Exta Life jest niewidoczna dla osób postronnych – zastosowane złożone protokoły szyfrowania uniemożliwiają podszywanie się pod użytkowników czy nawet podgląd wykonywanych w ramach systemu działań. Exta Life umożliwia tworzenie wielu kont dla użytkowników ze zróżnicowanymi uprawnieniami. Funkcja ta jest szczególnie istotna w przypadku, gdy użytkownikami systemu są nie tylko osoby dorosłe, ale także dzieci.

Jedną z podstawowych cech systemu Exta Life jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy kontrolerem, a odbiornikami

Możliwości systemu

Sterowanie oświetleniem
W inteligentnym domu wyposażonym w system Exta Life zarządzanie oświetleniem jest realizowane w sposób całkowicie odmienny niż w domu z instalacją tradycyjną. Dostępnych jest szereg możliwości, począwszy od zwykłego włącz/wyłącz, poprzez sceny świetlne, aż po całą gamę konfiguracji automatycznego sterowania oś­wie­tleniem zgodnie z zaprogramowanymi funkcjami.

Sterowanie roletami
Exta Life zapewnia także pełną kontrolę nad roletami okiennymi w całym budynku. Aplikacja umożliwia zarządzanie roletami z podziałem na poziomy i poszczególne pomieszczenia. Ikony widoczne w aplikacji pozwalają na opuszczanie/podnoszenie wszystkich rolet jednym kliknięciem. Opcja zaprogramowania funkcji czasowych umo­żliwia użytkownikom systemu sterowanie roletami zgodnie z zadanym harmonogramem. Roletami można zarządzać również z poziomu nadajników Exta Life oraz tradycyjnych łączników żaluzjowych.

Sterowanie bramami wjazdowymi
Wykorzystując system Exta Life można z dowolnego miejsca za pomocą telefonu komórkowego uruchomić mechanizm otwierania bramy wjazdowej na posesję lub rozpocząć otwieranie bramy garażowej.

Dom wyposażony w system Exta Life można dostosować do wymagań związanych z odpoczynkiem, wygodą, bezpieczeństwem i codziennym komfortem

Dwukierunkowość
Jedną z podstawowych cech systemu Exta Life jest dwukierunkowa komunikacja pomiędzy kontrolerem, a odbiornikami, co pozwala na błyskawiczne uzyskanie informacji na temat np. zamknięcia okien /drzwi, poziomu rolet zewnętrznych czy też włączenia poszczególnych urządzeń.

Autoupdate odbiorników
System jest nastawiony na maksymalne uproszczenie procesu instalacji i konfiguracji. Oferuje możliwość zdalnego dopisywania i usuwania nadajników do wybranych odbiorników, ich parametryzację oraz zdalną zmianę ich ustawień.
Szczegółowe informacje na temat Inteligentnego Domu Exta Life są dostępne na stronie www.extalife.pl.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Zamel

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas