Facebook

Złączki ZUG firmy Pokój

Złączki gwintowe ZUG-2,5, ZUG-4, ZUG-6, ZUG-10, ZUG-16 i ZUG-35 firmy Pokój są przeznaczone do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 2,5 do 35 mm2. Seria ZUG jest unowocześnioną wersją serii ZUG-G i w pełni zastępuje złączki ZG-G.

Złączki ZUG posiadają identyczny obrys zewnętrzny przy różnych grubościach. Dzięki temu wraz z akcesoriami mieszczą się pod maskownicą standardowych szafek rozdzielczych.

Złączki gwintowe ZUG są przeznaczone do łączenia przewodów miedzianych o żyłach sztywnych lub giętkich i przekrojach znamionowych w przedziale od 2,5 do 35 mm2

Właściwości

W celu zwiększenia bezpieczeństwa, złączki ZUG oraz ich wyposażenie zostały wykonane z samogasnącego poliamidu w klasie palności V0 według UL94, a ich konstrukcja wytrzymuje napięcie znamionowe izolacji 1 000 V. Korpus złączek zapewnia stabilne mocowanie na standardowej szynie TS35, a cztery gniazda na oz­naczniki typu DK-Z5 lub DK-Z6 ułatwiają ich opis. Złączki ZUG mogą być montowane w urządzeniach pracujących wewnątrz pomieszczeń we wszystkich strefach klimatycznych. Tory prądowe złączek składają się z miedzianej szyny pokrytej cyną Sn5, na którą po przeciwnych stronach nałożone są stalowe zaciski z wkrętami pokryte cynkiem Zn5. Produkty są zgodne z normą IEC 60947-7-1 i posiadają znak CE. Podczas montowania złączek w większe zestawy często zachodzi potrzeba rozdzielenia poszczególnych sekcji zestawu. W przypadku złączek ZUG można tego dokonać za pomocą siedmiu dostępnych kolorów korpusu, zapewniających optyczne rozdzielenie sekcji.

Akcesoria

Do złączek ZUG firma Pokój oferuje szeroką gamę akcesoriów.

Zwieracze śrubowe ZKN
Przyjazne w montażu modułowe zwieracze śrubowe ZKN dostępne są jako 2-, 3-, 4- i 10-polowe. Zwieracz ZKN został poddany istotnej modernizacji. Obecnie wszyst­kie jego elementy są złożone w całość (moduł), dzięki czemu jest on od razu gotowy do montażu na złączkach. Zwieracze ZKN umożliwiają połączenie dwóch, trzech, czterech lub dziesięciu złączek stojących obok siebie, jednocześnie. Istnieje również możliwość opuszczenia dowolnej liczby torów w zwieranej sekcji poprzez wyłamanie odpowiednich końcówek zwieracza. Zwieracz do zestawu złączek należy dobrać uwzględniając przekrój znamionowy złączek oraz ilość zwieranych torów. Wkręty zwieracza posiadają zabezpieczenie przed luzowaniem się. Dostępne są zwieracze sprężynowe oraz redukcyjne, które umożliwiają łączenie ze sobą złączek o różnych przekrojach.

Przegrody P-N1
Przegrody P-N1 umożliwiają tworzenie sekcji lub wyróżnianie poszczególnych obwodów. Przegrodę można zastosować do fizycznego rozdzielenia szeregu złączek. Blokuje ona możliwość zwarcia sekcji za pomocą zwieracza. Założenie przegrody nie eliminuje natomiast możliwości połączenia elektrycznego pomiędzy poszczególnymi sekcjami, które można wykonać wyłamując część przegrody znajdującą się na wysokości zacisków i montując przewód w zaciskach obu sekcji.

Budowa wewnętrzna złączki ZUG

Płytki skrajne PS-N1
Płytka skrajna oprócz tego, że stanowi dodatkowe usztywnienie zestawu, służy do zwiększenia izolacji skrajnej złączki. Można ją zastosować do złączek, w których po zamontowaniu w szafce rozdzielczej pozostaje bezpośredni dostęp do metalowych części. Dzięki jednakowemu obrysowi zewnętrznemu, w złączkach o różnych przyłączalnościach znamionowych można używać tej samej płytki skrajnej.

Osłonki 2,5N, 4N, 6N, 10N, 16N, 35N
Osłonki umożliwiają zakrycie zacisków od góry. Jest to zabezpieczenie przed dostępem do wkrętów zacisków i zwieracza oraz dostawaniem się zanieczyszczeń. Elementy te mogą także służyć do dodatkowego opisania złączki niezależnie od oznaczników.

Elementy współpracujące
Elementami współpracującymi dla złączek ZUG są:
• listwy montażowe TS35,
• trzymacze KU-1/35N, KU-2/35N – trzymacze zamontowane po obu stronach szeregu złączek służą do utrzymywania ich w miejscu – zapobiegają przesuwaniu i przekrzywianiu się złączek na skutek podłączenia sztywnych przewodów,
• oznaczniki DK-Z5 i DK-Z6.
Linia złączek ZUG wraz z akcesoriami to starannie przemyślany produkt wykonany z wysokiej jakości materiałów oraz zapewniający bezpieczeństwo potwierdzone certyfikatami na znak B i CE.

Opracowano na podstawie
materiałów firmy Pokój

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas