Facebook

IOŚ – PIB będzie rozwijał elektromobilność w Polsce

Pod koniec lipca podpisano umowę pomiędzy Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Instytutem Ochrony Środowiska – Państwowym Instytutem Badawczym na realizację projektu „Efektywność energetyczna przez rozwój elektromobilności w Polsce”.

Projekt zostanie zrealizowany przez IOŚ – PIB wraz z Instytutem Elektroenergetyki i Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej, Wydziałem Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej oraz norweskim partnerem – firmą Green Business Norway.

Celem projektu jest m.in. rozpowszechnianie idei elektromobilności, przygotowanie metodyk wspierania jej rozwoju Polsce, analiza wpływu wprowadzenia floty samochodów elektrycznych na systemy elektroenergetyczne, jak również na zmiany środowiskowe. Analizie będzie podlegał także wpływ rozwoju elektromobilności na zdrowie ludzkie.

– Świat stawia na elektromobilność. Połączenie odnawialnych źródeł energii z transportem o napędzie elektrycznym jest rozwiązaniem, które z definicji eliminuje niską emisję i zachowuje wszystkie elementy strategii zrównoważonego rozwoju, którą resort środowiska traktuje jako priorytet – oznajmia Paweł Sałek, wiceminister środowiska, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej.

Jak informuje resort środowiska, w Polsce zainteresowanie elektromobilnością jest coraz większe, lecz nasz kraj dzieli znaczny dystans do czołówki europejskiej – krajów takich jak Niemcy, Anglia, Francja, Holandia oraz Norwegia. W każdym z nich – wylicza ministerstwo – zainstalowanych jest już po kilka tysięcy punktów ładowania, natomiast liczba samochodów elektrycznych waha od 80 tys. do 150 tys. W Polsce punktów ładowania jest około 150, natomiast samochodów elektrycznych niecałe 2 tys.

Instytut Ochrony Środowiska, jako pierwsza polska jednostka naukowo-badawcza przeprowadzi kompleksową analizę i wyda zalecenia wdrożeniowe w zakresie rozwoju elektromobilności w Polsce. Takie metodyczne podejście jest konieczne by zagwarantować dalszy dynamiczny rozwój innowacyjnych technologii transportowych – podkreśla dr inż. Krystian Szczepański, dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas