Facebook

Eksploatacja i recykling akumulatorów

OkladkaES_12_2012_BJednym z najważniejszych parametrów akumulatorów stosowanych w systemach zasilania gwarantowanego i innych aplikacjach przemysłowych jest ich żywotność. Wydłużony czas eksploatacji baterii pozwala zmniejszyć ilość niebezpiecznych dla środowiska odpadów, a także zminimalizować koszty związane z częstą wymianą ogniw. Artykuł omawia te zagadnienia na przykładzie akumulatorów marki Europower oferowanych przez firmę EMU.

Akumulatory Europower to bezobsługowe (w zakresie obsługi elektrolitu) akumulatory ołowiowo-kwasowe oznaczane jako SLA (Sealed Lead-Acid – szczelne ołowiowo-kwasowe) lub VRLA (Valve Regulated Lead-Acid – ołowiowo-kwasowe regulowane zaworami). Dzięki swojej konstrukcji nie wymagają uzupełniania wody i ciągłej konserwacji elektrolitu (pomiary gęstości, poziomu itp.), są szczelne, mogą więc pracować w dowolnej pozycji i w normalnych warunkach eksploatacji praktycznie nie wydzielają gazów, są bezpieczne w eksploatacji i nieszkodliwe dla otoczenia (nie ma kwaśnych oparów i niebezpieczeństwa poparzenia kwasem siarkowym), a także nie wymagają pomieszczeń ze specjalną, wymuszoną wentylacją. Przy stosowaniu się do zaleceń instalacji oraz warunków eksploatacji, akumulatory Europower w stacjonarnych systemach zasilania awaryjnego osiągają swoją żywotność projektowaną. Jest to cecha, którą dysponują jedynie najlepsze jakościowo produkty.

Rys. 1. Dwie baterie 220 V, 800 Ah pracujące w elektrociepłowni w Częstochowie,  złożone ze 106 sztuk ogniw Europower EXL-800N każda

Rys. 1. Dwie baterie 220 V, 800 Ah pracujące w elektrociepłowni w Częstochowie,
złożone ze 106 sztuk ogniw Europower EXL-800N każda

Na rynku obecne są produkty i marki, których rzeczywista żywotność jest zdecydowanie krótsza od deklarowanej. Przykładowo akumulatory o żywotności projektowanej 10 lat niekiedy wymagają wymiany już po 3-4 latach pracy. Bardzo często, oprócz nieefektywnej kontroli jakości w procesie produkcyjnym, ma na to wpływ wynikające z oszczędności zmniejszanie ilości ołowiu, z którego wykonane są płyty dodatnie i ujemne. Istotnym parametrem porównawczym różniącym akumulatory tanie i te o długiej żywotności rzeczywistej jest zatem także ich waga. Mniejsza ilość ołowiu oznacza mniejszą rzeczywistą pojemność i gorsze charakterystyki rozładowania, ale przede wszystkim krótszą żywotność, gdyż cieńsze płyty ołowiane są mniej odporne na korozję. Równie ważną cechą jest powtarzalność parametrów. Decyduje ona przede wszystkim o możliwościach eksploatacyjnych ogniw połączonych w baterie.

Powtarzalność parametrów

Akumulatory i ogniwa Europower charakteryzują się wysoką powtarzalnością parametrów modeli z tej samej serii produkcyjnej. Ma to decydujące znaczenie w bateriach 110 i 220 V oraz w systemach UPS, gdzie łączonych jest ze sobą szeregowo do 108 ogniw 2 V lub do kilkudziesięciu bloków 12 V ładowanych z jednego prostownika. Praktycznie identyczne rezystancje wewnętrzne ogniw lub akumulatorów pracujących w jednym systemie zapewniają równomierny rozkład napięć ładowania, co przekłada się na długą i bezawaryjną pracę baterii. W wielu systemach UPS w Polsce wciąż pracują akumulatory Europower o żywotności projektowanej na 5 lat, zainstalowane ponad 8 lat temu. Wysokie parametry produktów uzyskano m.in. dzięki umieszczeniu aż 24 punktów kontroli jakości w procesie produkcyjnym.

Rys. 2. Bateria 220 V, 200 Ah pracująca w Instytucie Energetyki w Warszawie,  złożona ze 108 sztuk ogniw Europower EXL-200N

Rys. 2. Bateria 220 V, 200 Ah pracująca w Instytucie Energetyki w Warszawie, złożona ze 108 sztuk ogniw Europower EXL-200N

Brak powtarzalności parametrów akumulatorów ma bardzo niekorzystne konsekwencje dla ogniw łączonych w baterie. Przy nierównomiernej rezystancji wewnętrznej modeli z tej samej serii produkcyjnej rozkład napięć ładowania na poszczególnych blokach nie będzie równomierny nawet przy właściwie ustawionym napięciu ładowania. Jeśli słabsze akumulatory nie zostaną wymienione w ciągu pierwszych 6-12 miesięcy od instalacji, różnice w napięciach ładowania będą się pogłębiać. Część akumulatorów będzie niedoładowana i ulegnie zasiarczeniu, a część będzie przeładowywana i utraci elektrolit wskutek zbyt intensywnego gazowania. Znacznie przyśpiesza to utratę pojemności baterii i mocno skraca jej żywotność.

Rys. 3. 160 sztuk akumulatorów Europower EPL 210-12 pracujących z czterema zasilaczami  UPS 200 kVA w serwerowni w Warszawie

Rys. 3. 160 sztuk akumulatorów Europower EPL 210-12 pracujących z czterema zasilaczami UPS 200 kVA w serwerowni w Warszawie

Rys. 4. Podczas kilkunastoletniego okresu eksploatacji baterii konieczna jest niekiedy nawet kilkukrotna wymiana akumulatorów, które nie dysponują odpowiednimi parametrami

Rys. 4. Podczas kilkunastoletniego okresu eksploatacji baterii konieczna jest niekiedy nawet kilkukrotna wymiana akumulatorów, które nie dysponują odpowiednimi parametrami


Ochrona środowiska

W ostatnich latach można zaobserwować coraz krótszy cykl życia produktów. Jest to zjawisko korzystne z punktu widzenia producentów czy dystrybutorów, lecz równocześnie mające bardzo negatywny wpływ na środowisko (większa ilość odpadów i zwiększona konsumpcja energii) oraz na użytkowników (częstsze wymiany). Sytuacja ta dotyczy także akumulatorów. Z tego powodu istotne jest, aby podejmując decyzję o zakupie systemu zasilania awaryjnego uwzględnić nie tylko na żywotność projektowaną, lecz także rzeczywistą żywotność akumulatorów i referencje danego producenta.
Akumulatory typu VRLA zawierają w sobie m.in. ołów, który jest silną trucizną, odkładającą się w organizmie człowieka i stanowiącą także duże obciążenie dla środowiska naturalnego. Dlatego tak istotne jest, aby podjąć wszelkie możliwe działania w celu zmniejszenia ilości odpadów powstających ze zużytych akumulatorów. Można o to zadbać już na etapie wyboru produktu. Stosując akumulatory o wydłużonej żywotności projektowanej (np. ponad 12 lat), minimalizuje się ilość odpadów, a dodatkowo zmniejsza koszty częstych wymian.

Rys. 5. Baterie i akumulatory muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu – Pb

Rys. 5. Baterie i akumulatory muszą być oznakowane  symbolem selektywnego zbierania, a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu – Pb

W sytuacji, gdy bateria akumulatorów osiągnie już kres swojej żywotności, należy pamiętać, że zarówno producenta, dystrybutora jak i użytkownika obowiązuje szereg zasad stworzonych przez ustawodawcę, mających sprawić, że zużyte akumulatory zostaną poddane procesom recyklingu i odzysku.

Recykling – regulacje prawne

Ustawa o bateriach i akumulatorach z 24 kwietnia 2009 r. wprowadza podział baterii i akumulatorów na dwie grupy: przenośne i przemysłowe. Zgodnie z zamieszczoną definicją, akumulatory przeznaczone do awaryjnego lub rezerwowego zasilania energetycznego zaliczane są do akumulatorów przemysłowych. Do tej samej grupy należą akumulatory przeznaczone do współpracy z urządzeniami wykorzystującymi energię odnawialną (ogniwa fotowoltaiczne, elektrownie wiatrowe) oraz do pojazdów z napędem elektrycznym (elektryczne samochody, wózki inwalidzkie, maszyny czyszczące itp.). Nowe przepisy zwiększają odpowiedzialność wprowadzających do obrotu baterie i akumulatory, nakładając na nich obowiązek zawarcia umów z podmiotami zbierającymi i prowadzącymi zakład przetwarzania zużytych baterii i akumulatorów. Do ich obowiązków należy również zorganizowanie odrębnego systemu zbierania, gdyż są to odpady małe, o znaczącym stopniu rozproszenia. Każdy użytkownik końcowy ma natomiast obowiązek przekazywania zużytych baterii i akumulatorów podmiotowi zbierającemu tego rodzaju odpady i nie ponosi z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Rys. 6. 288 szt. akumulatorów Europower EPS 200-12 pracujących w CMI w Gdańsku

Rys. 6. 288 szt. akumulatorów Europower EPS 200-12 pracujących w CMI w Gdańsku

Zgodnie z ustawą, wszystkie baterie i akumulatory muszą być oznakowane symbolem selektywnego zbierania, a w przypadku ogniw i akumulatorów ołowiowo-kwasowych (oraz wszystkich pozostałych zawierających powyżej 0,004% wagowo ołowiu), dodatkowo należy umieścić symbol chemiczny ołowiu – Pb (rys. 5).
W ustawie zdecydowano się na pozostawienie instrumentu finansowego, jakim jest opłata depozytowa, a więc rodzaju kaucji pobieranej przy sprzedaży akumulatorów kwasowo-ołowiowych (samochodowych i przemysłowych) przez sprzedawcę detalicznego tych produktów, jeżeli kupujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. W przypadku akumulatorów przemysłowych stawka opłaty depozytowej wynosi 35 zł za sztukę. Jeżeli w terminie 30 dni od pobrania kupujący przekaże zużyty akumulator, sprzedawca detaliczny jest obowiązany do zwrotu opłaty depozytowej. Nieodebrane opłaty depozytowe pobrane w danym roku kalendarzowym sprzedawca detaliczny przekazuje na konto bankowe urzędu marszałkowskiego.

Korzyści

Zastosowanie akumulatorów o długiej rzeczywistej żywotności oznacza znaczne zmniejszenie kosztów eksploatacji systemu zasilania awaryjnego. Konieczność rzadszej wymiany akumulatorów, oprócz mniejszego obciążenia środowiska naturalnego (mniej odpadów), daje także wymierne oszczędności w budżecie użytkownika systemu. Mimo wyższej ceny zakupu nowej baterii akumulatorów (np. Europower serii EPS o żywotności 10-12 lat czy EPL o żywotność ponad 12 lat), uzyskuje się pewność, że w odpowiednich warunkach będzie ona bezawaryjnie pracować przynajmniej przez okres około 10 lat.

Rafał Ciombor
Autor jest dyrektorem
techniczno-handlowym w firmie EMU

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas