Facebook

ZPUE tnie prognozy przychodów i zysku

ZPUE we wrześniu skorygowało w dół swoje prognozy finansowe przychodów i zysku netto. Przedstawione w maju założenia na bieżący rok zakładały wypracowanie 692 mln zł skonsolidowanych przychodów i 17,5 zł zysku netto. Według nowej prognozy grupa planuje osiągnąć 530 mln zł obrotów i zarobić na czysto 3 mln zł.
Korekta prognozy jest związana z późniejszym niż oczekiwano ożywieniem w branży i mniejszym – od zakładanego – wzrostem poziomu inwestycji w sektorze wtórnej dystrybucji energii elektrycznej – uzasadnia swoją decyzję zarząd spółki.
Po sześciu miesiącach tego roku skonsolidowana sprzedaż ZPUE wyniosła 222,7 mln zł i była niższa niż rok wcześniej o 15,4%. Grupa zamknęła pierwsze półrocze bieżącego roku stratą w wysokości 11,8 mln zł, podczas gdy przed rokiem była 10,6 mln zł na plusie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas