Facebook

Włochy rezygnują z węgla

Włoski rząd ogłosił, że zamierza zrezygnować z wytwarzania energii z węgla do 2025 roku. W ten sposób Włochy dołączają do grupy krajów takich jak Wielka Brytania, Francja czy Holandia, które już wcześniej złożyły podobne obietnice.

Deklarację o wycofaniu się z produkcji energii z węgla złożyli przedstawiciele włoskiego rządu podczas prezentacji projektu nowego, narodowego planu energetycznego. Jego ostateczna wersja ma zostać zatwierdzona na początku listopada. Nowa strategia energetyczna włoskiego rządu zakłada m.in. zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w krajowym miksie energetycznym do 27% do roku 2030.

Włosi nie powinni mieć problemów z realizacją celu OZE, do którego zobowiązali się na forum UE do roku 2020. Jak wynika z danych Eurostatu, udział OZE w krajowym zużyciu energii brutto we Włoszech wynosił w 2015 r 17,5%. To więcej niż wyznaczony dla tego kraju cel na rok 2020, który wynosi 17 proc.

Według danych włoskiego operatora sieci przesyłowych Terna, w 2015 r. elektrownie we Włoszech wyprodukowały netto ok. 270,7 TWh energii elektrycznej, z czego konwencjonalne elektrownie wytworzyły ok. 180,8 TWh (w roku 2014 – 167 TWh), elektrownie wodne ok. 44,7 TWh (59,5 TWh w 2014 r.), elektrownie fotowoltaiczne – ponad 24,6 TWh (21,8 TWh), wiatrowe – 14,5 TWh (15 TWh), a geotermalne ok. 5,8 TWh (5,5 TWh).

Ważnym elementem nowej strategii energetycznej Włoch mają być również inwestycje w infrastrukturę ładowania samochodów elektrycznych. Cel to zwiększenie liczby publicznie dostępnych ładowarek do 19 tys. do roku 2020.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas