Facebook

Schneider Electric pozyska energię ze źródeł odnawialnych

Schneider Electric zobowiązał się do pozyskiwania w 100% energii ze źródeł odnawialnych. Ponadto, podczas szczytu One Planet Summit w Paryżu firma ogłosiła, że zdecydowała się dołączyć do dwóch globalnych inicjatyw pod przewodnictwem The Climate Group, skupiających wpływowe przedsiębiorstwa zaangażowane w przyspieszanie działań na rzecz klimatu.

Podczas zakończonego niedawno szczytu One Planet w Paryżu, Schneider Electric ogłosił także, że dołącza do innych liderów zrównoważonego rozwoju i zamierza jeszcze bardziej angażować się w tego rodzaju działania. Aby wesprzeć i przyspieszyć wspólną walkę ze zmianami klimatu, firma wspiera dwie globalne inicjatywy pod przewodnictwem The Climate Group: RE 100 oraz EP 100. Celem RE 100 jest wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych w 100% do 2030 r., przy pośrednim celu wynoszącym 80% do 2020 r. Z kolei głównym założeniem EP100 jest podwojenie wydajności produkcji energii do 2030 r., w porównaniu do poziomu z 2005 r.
Firma chcąc zrealizować cele zakładane w inicjatywie RE 100, dokona przejścia w 100% na odnawialną energię elektryczną za pomocą trzech kluczowych elementów, jakimi są:

  • Projekty w zakładach Schneider Electric na całym świecie: Inicjatywy w zakresie energii odnawialnej są już obecne w niektórych lokalizacjach Schneider Electric. Do ciekawych przykładów należy m.in. dach słoneczny w zakładzie w Vadodara (Indie), Bangpoo (Tajlandia) lub energia geotermalna i słoneczny dach we flagowym biurze „The Hive” we Francji. Jednocześnie firma planuje rokrocznie zwiększać liczbę dobrych praktyk, co sprawi, że wzrośnie też liczba możliwości przedsiębiorstwa w zakresie energii odnawialnej i będzie ono stanowić dobry wzór dla innych organizacji rozważających kwestię wdrożenia podobnych proekologicznych działań;
  • Długoterminowe zamówienia zewnętrzne poza miejscem budowy poprzez umowy zakupu energii (PPA): PPA jest długoterminową (trwającą 12-20 lat) umową sprzedaży energii elektrycznej pomiędzy deweloperem energii odnawialnej a nabywcą. Umowy PPA umożliwiają deweloperom pozyskanie finansowania na nowe projekty związane z energią wiatrową, słoneczną lub inną energią odnawialną i umożliwiają nabywcom korzystanie z atrakcyjnych, przewidywalnych cen czystych źródeł energii;
  • Certyfikaty Atrybutów Energetycznych (EAC) i taryfy ekologiczne: EAC jest instrumentem wolnorynkowym, który weryfikuje, że jedna megawatogodzina energii odnawialnej została wygenerowana i dodana do sieci z zielonego źródła energii. Schneider Electric wykorzysta EAC jako elastyczny i szybki sposób pozyskiwania i śledzenia energii odnawialnej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas