Facebook

Rumunia wesprze producentów OZE

Rząd Rumunii przygotował rozporządzenie zakładające wsparcie producentów energii odnawialnej w instalacjach o mocy do 100 kW. Zgodnie z projektem rumuński system net-meteringu ma objąć instalacje OZE o łącznej mocy do 100 MW.

W projekcie rozporządzenia nie podano stawki, która ma przysługiwać za sprzedaż nadwyżek energii. Według „PV Magazine” stawka ta wyniesie około 200 LEI/MWh, czyli około 178 PLN/MWh.

Łączny potencjał fotowoltaiki w Rumunii obecnie przekracza 1,3 GW, a całkowita moc wszystkich instalacji OZE w tym kraju wynosi ponad 4,5 GW.

Rząd Rumunii wspiera inwestycje w odnawialne źródła energii głównie za pomocą systemu zielonych certyfikatów. Rumunia wspiera ponadto rozwój mniejszych instalacji OZE za pomocą współfinansowanego ze środków unijnych programu rozwoju odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich. Celem programu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich jest wsparcie produkcji energii odnawialnej na potrzeby własne rolników. Budżet programu ustalono na 150 mln euro. Dotacja może pokryć od 30 do 50 proc. kosztów projektu, jednak nie może przekroczyć sumy 2 mln euro.

Cel w zakresie udziału OZE w krajowym miksie energii, który musi zrealizować Rumunia do roku 2020 zgodnie z unijnymi zobowiązaniami, wynosi 24%. Tymczasem już w 2015 r. Rumunia osiągnęła udział na poziomie 24,8%.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas