Facebook

ZE Twerd opracuje system zarządzania energią z OZE

Zakład Energoelektroniki Twerd otrzymał dofinansowanie w ramach programu POIR, Działania 1.1 na realizację projektu „Modułowy system energoelektroniczny zrównoważonego zarządzania energią ze źródeł odnawialnych z funkcją magazynowania do zastosowań w gospodarstwach domowych i przemyśle”.

– Głównym celem realizacji projektu jest opracowanie i zbudowanie innowacyjnego, nowego dla rynku krajowego systemu energoelektronicznego pozwalającego na integrację odnawialnych źródeł energii OZE (w szczególności elektrowni fotowoltaicznych) zainstalowanych po stronie indywidualnych i przemysłowych odbiorców energii elektrycznej (gospodarstwa domowe i zakłady przemysłowe) oraz zasobników energii z systemem elektroenergetycznym – informuje spółka.

System pozwoli w sposób zrównoważony i efektywny zarządzać pozyskaną z OZE energią, przede wszystkim na potrzeby własne odbiorcy, uniezależniając go od dostaw energii od lokalnego dystrybutora, jak również na potrzeby przesyłu energii elektrycznej do systemu dystrybucyjnego w celach komercyjnych, np. w godzinach szczytowego zapotrzebowania na energię lub w celu wsparcia bilansu energetycznego w systemie.

– Zaletą opracowanego systemu będzie kompleksowość oraz szeroka funkcjonalność w stosunku do produktów oferowanych na rynku. Spośród wielu funkcjonalności opracowanego urządzenia najważniejsze będą: ultra-szybkie skanowanie charakterystyki mocy elektrowni fotowoltaicznej z algorytmem globalnego śledzenia mocy szczytowej, zwiększona odporność na zaburzenia i zaniki napięcia sieci elektroenergetycznej, lokalne bilansowanie mocy biernej, możliwość równoległego łączenia modułów o mocy 20 kVA (skalowalność), zapewnienie nieprzerwanego dostępu do energii elektrycznej poprzez możliwość pracy systemu z siecią elektroenergetyczną lub autonomicznie na potrzeby własne konsumenta – czytamy w komunikacie.

W ramach projektu zostanie opracowany prototyp systemu, poprzedzony budową modeli, opracowaniem zaawansowanych algorytmów sterowania oraz kompletnymi badaniami symulacyjnymi i eksperymentalnymi. Wartość projektu opiewa na 4,3 mln zł, z czego przyznane dofinansowanie wynosi 3,16 mln zł. Prace nad systemem potrwają do 30 września 2020 roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas