Facebook

PSE wybrało wykonawcę linii 400 kV Baczyna-Plewiska

Polskie Sieci Elektroenergetyczne rozstrzygnęły przetarg na budowę linii 400 kV Baczyna-Plewiska. Zwycięzcą tego postępowania zostało polsko-chińskie konsorcjum.

W przetargu na budowę linii elektroenergetycznej 400 kV Baczyna-Plewiska zwyciężyło konsorcjum, w którego skład wchodzą: Shanghai Electric Power Construction, Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud Warszawa oraz Agencja Promocji Inwestycji. Za realizację inwestycji konsorcjum zaoferowało cenę w wysokości 365,064 mln zł, skracając jednocześnie czas realizacji zadania o 12 miesięcy (w stosunku do założeń przetargowych).

Oprócz zwycięskiego konsorcjum oferty w przetargu złożyło jeszcze pięć podmiotów, ale cztery z ofert zostały odrzucone ponieważ wykonawcy nie przedłużyli terminu związania ofertą wraz z przedłużeniem ważności wadium. Drugą ofertę, która nie zostało odrzucona złożyło Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego Elbud, które zaoferowało cenę na poziomie prawie 398,705 mln zł.

Linia elektroenergetyczna 400 kV Baczyna-Plewiska jest strategicznym elementem poprawy pewności i bezpieczeństwa pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego. Szacowana długość linii wyniesie około 147 km. Umowa z wykonawcami inwestycji ma zostać podpisana po zakończeniu wykonania przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej, której obowiązek wynika z faktu, że inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas