Facebook

Farma PV z wodorowym magazynem energii powstanie w Gujanie Francuskiej

Inwestycja o wartości 90 milionów euro zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki HDF Energy oraz środków inwestorów prywatnych i instytucji bankowych. Elektrownia o mocy 55 MW zasili gospodarstwa domowe w zachodniej części kraju. Zainstalowany magazyn energii o pojemności 140 MWh zapewni stałe dostawy energii elektrycznej przez cały rok.

Instalacja o nazwie Renewstable (elektrownia fotowoltaiczna z wodorowym magazynem energii) będzie ulokowana w zachodniej części kraju w mieście Mana, gdzie obecny deficyt mocy wynosi około 20 MW. Ze względu na panujący boom demograficzny, w Gujanie Francuskiej niezbędne są inwestycje energetyczne, które zaspokoją potrzeby lokalnej ludności.

Elektrownia słoneczna, o mocy zainstalowanej 55 MW, ma zapewnić stabilne źródło energii elektrycznej dla regionu. Dzięki wyeliminowaniu kosztów paliwa, cena energii ma być niższa niż tej produkowanej w silnikach diesla. Wodorowy magazyn energii wraz z ogniwami paliwowymi pozwoli na magazynowanie nadwyżek z produkcji i korzystanie z energii elektrycznej, również w nocy lub podczas pochmurnych dni. W ciągu dnia elektrownia będzie dysponować mocą 10 MW, a w nocy 3 MW.

Zaprojektowana pojemność magazynu energii to 140 MWh. Będzie to największa tego typu instalacja na świecie. Energia będzie magazynowana w wodorze wytworzonym w elektrolizerze o sprawności 80% funkcjonującym dzięki energii słonecznej. Aby wykorzystać zmagazynowaną energię, zostaną użyte ogniwa paliwowe o sprawności 47%. Całkowita sprawność magazynu wyniesie 38%. Do wyprodukowania energii elektrycznej instalacja będzie używać jedynie wody i promieniowania słonecznego – produktami procesów będą tylko tlen i para wodna.

Rozpoczęcie prac zaplanowano na lato 2019, a uruchomienie instalacji na jesień 2020.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas