Facebook

Liczniki zużycia energii elektrycznej KDEM marki Ideal TS

Marka Ideal TS firmy Kanlux powstała z myślą o elektroinstalatorach. Opinie tej grupy zawodowej są szczególnie uwzględniane w procesie wprowadzania kolejnych produktów. Obecnie porftfolio marki powiększyło się o dwa nowe rozwiązania – liczniki zużycia energii elektrycznej KDEM-3P LCD (3-fazowy) oraz KDEM-1P LCD (1-fazowy).

Nowe liczniki energii elektrycznej KDEM są zgodne z wymaganiami dyrektywy EU i posiadają certyfikację MID.

Dyrektywa MID

Decyzją Parlamentu i Rady Unii Europejskiej w dniu 31 marca 2004 r. została ustanowiona dyrektywa o przyrządach pomiarowych, zwana potocznie MID (2004/22 /WE). MID należy do grupy dyrektyw nowego podejścia, wdrażających system oceny zgodności, zastępujący – w przypadku przyrządów pomiarowych – dotychczasowy system prawnej kontroli metrologicznej, w zakresie zatwierdzenia typu i legalizacji pierwotnej. To kolejne rozwiązanie prawne UE, które ma wspierać realizację swobody przepływu towarów w obrębie Unii. Nie był to jednak jedyny powód wprowadzenia MID. Regulacje wprowadzone w dyrektywie MID zniosły krajowe systemy prawnej kontroli metrologicznej i wprowadziły w ich miejsce jednolity system oparty o system oceny zgodności (okres przejściowy zakończył się 29 października 2016 r.). Dlatego też tak ważne jest, aby nowo wprowadzane do obrotu w EU produkty posiadały certyfikat MID. Certyfikowane produkty można stosować w instalacjach bez dodatkowych dokumentów legalizacyjnych (podlegają tylko ocenie zgodności). Nowe liczniki Ideal TS posiadają certyfikację MID o numerach odpowiednio: KDEM-3P LCD – T11332, a KDEM-1P LCD – T11331.

Rys. 1. Licznik zużycia energii elektrycznej KDEM-3P LCD (3-fazowy)Rys. 1. Licznik zużycia energii elektrycznej KDEM-3P LCD (3-fazowy)

Właściwości

KDEM-3P LCD
KDEM-3P LCD (rys. 1) to urządzenie służące do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci trójfazowej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Mierzy i wyświetla pobór mocy czynnej (kWh). Licznik wykorzystuje metodę pomiaru bezpośredniego 10 A (100 A). KDEM-3P LCD to licznik zgodny z dyrektywą MID (klasa dokładności B). Dzięki wyposażeniu urządzenia w dodatkowe wyjście impulsowe, istnieje możliwość zdalnego zliczania zużycia energii. Licznik jest przystosowany do montażu na szynach DIN (TH35) i fabrycznie zaplombowany. Dodatkowo istnieje możliwość plombowania pokrywy zacisków pod przewody zasilające. KDEM-3P LCD posiada cyfrowy wyświetlacz 6+2 (A) i trzy diody wskazujące obciążenie poszczególnych faz (F). Dodatkowa dioda LED wskazuje stan wyjścia impulsowego (E – zliczanie pomiaru 400 imp/kWh). Samo wyjście impulsowe to zaciski 22/23.
Podstawowe parametry KDEM-3P LCD:

  • prąd rozruchowy (mA) – 0,4% Ib,
  • częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
  • pobór mocy ≤ 2 W / 10 VA na fazę,
  • wyjście impulsowe – 400 / kWh.
    Budowę licznika KDEM-3P LCD prezentują rysunki 2-3.

Rys. 2. Wymiary i elementy budowy licznika KDEM-3P LCDRys. 2. Wymiary i elementy budowy licznika KDEM-3P LCD

Rys. 3. Sposób montażu licznika KDEM-3P LCDRys. 3. Sposób montażu licznika KDEM-3P LCD

Rys. 4. Licznik zużycia energii elektrycznej KDEM-1P LCD (1-fazowy)
Rys. 4. Licznik zużycia energii elektrycznej KDEM-1P LCD (1-fazowy)

KDEM-1P LCD
KDEM-1P LCD (rys. 4) to urządzenie służące do monitorowania zużycia energii elektrycznej sieci jednofazowej w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Mierzy i wyświetla pobór mocy czynnej (kWh). Licznik wykorzystuje metodę pomiaru bezpośredniego 5 A (45 A) i jest zgodny z dyrektywą MID (klasa dokładności B). Dzięki wyposażeniu licznika w dodatkowe wyjście impulsowe istnieje możliwość zdalnego zliczania zużycia energii. Licznik jest przystosowany do montażu na szynach DIN (TH35) i zaplombowany fabrycznie. Dodatkowo istnieje możliwość plombowania pokrywy zacisków pod przewody zasilające. Licznik wyposażono w cyfrowy wyświetlacz 5+2 (A). Dodatkowo aparat posiada diodę wskazującą na zużycie energii (G). Wyjście impulsowe 2000 imp/kWh to zaciski 20/21.

 

Rys. 5. Wymiary i elementy budowy licznika KDEM-1P LCDRys. 5. Wymiary i elementy budowy licznika KDEM-1P LCD

Rys. 6. Sposób montażu licznika KDEM-1P LCDRys. 6. Sposób montażu licznika KDEM-1P LCD

Podstawowe parametry KDEM-1P LCD:

  • częstotliwość znamionowa – 50 Hz,
  • wyjście impulsowe (zaciski 21 i 20) – 1000 / 2000 imp/kWh,
  • wskaźnik zużycia energii elektrycznej – czerwona dioda LED miga przy aktywnym zużyciu energii elektrycznej.

Budowę licznika KDEM-1P LCD prezentują rysunki 5-6.

Opracowano na podstawie materiałów firmy Kanlux

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas