Facebook

System zarządzania oświetleniem CPAnet firmy Rabbit

OkladkaES_2012_01CPAnet firmy Rabbit to nowoczesny system zdalnego sterowania i zarządzania oświetleniem przez stronę www w czasie rzeczywistym z pozycji komputera lub urządzenia mobilnego. Rozwiązanie to pozwala na inteligentne sterowanie oświetleniem w zależności od warunków pogodowych i natężenia ruchu ulicznego.

Sterownik CPAnet posiada wbudowany odbiornik GPS, dzięki czemu urządzenie samo oblicza optymalne czasy wschodu i zachodu słońca w zależności od położenia geograficznego. Jest  przy tym systemem swobodnie programowalnym, tak więc o wszystkich ustawieniach, czasach i trybach pracy może decydować użytkownik, zgodnie z własnymi potrzebami. Z GPS pobierany jest dokładny czas, co eliminuje konieczność okresowej korekty zegara w urządzeniu.

Rys. 1. System sterowania i zarządzania CPAnet

Rys. 1. System sterowania i zarządzania CPAnet

Po zamontowaniu sterownika w szafie oświetleniowej następuje jego automatyczna lokalizacja na mapie strony www. Każdy użytkownik po zalogowaniu się na swoje konto pod adresem www.cpanet.pl ma wgląd we własną strukturę oświetleniową na interesującym go obszarze (miasta, gminy). Korzystając z CPAnet istnieje możliwość przeprowadzania wszelkich analiz dotyczących: poboru mocy, zużycia energii, sytuacji alarmowych oraz parametrów sieci. Schemat na rys. 2 przedstawia zasadę działania systemu.

Rys. 2. Schemat działania systemu CPAnet

Rys. 2. Schemat działania systemu CPAnet

Właściwości systemu

Do najważniejszych możliwości oferowanych przez system sterowania CPAnet należą:
• pełna kontrola i zarządzanie przez stronę www w czasie rzeczywistym,
• komunikacja GPRS, SMS, CSD,
• synchronizacja czasu GPS,
• automatyczna konfiguracja w zależności od położenia geograficznego,
• analiza parametrów sieci,
• analiza sytuacji alarmowych,
• system raportowania,
• funkcja „załącz oświetlenie SMS-em”.
Użytkownik korzystający z systemu CPAnet otrzymuje udogodnienia takie jak:
• prosta obsługa oraz instalacja sterownika,
• obsługa, zarządzanie i monitoring z dowolnego komputera podłączonego do Internetu,
• możliwość szybkiej reakcji na sytuacje alarmowe,
• autoryzacja użytkowników,
• dwa poziomy dostępu: Użytkownik i Obserwator,
• zapis i odczyt wszystkich parametrów sieci,
• archiwizacja danych alarmowych i pomiarowych.

Rys. 3. Przykładowy ekran statusu sterownika

Rys. 3. Przykładowy ekran statusu sterownika

Rys. 4. Lokalizacja sterowników na mapie strony www.cpanet.pl

Rys. 4. Lokalizacja sterowników na mapie strony www.cpanet.pl

Funkcjonalności

Autoryzacja użytkowników
Każdy użytkownik ma przypisany swój login i hasło. Po zalogowaniu na stronie www.cpanet.pl uzyskuje wgląd we własną strukturę oświetleniową na danym obszarze (miasto, gmina). Liczba użytkowników przypisanych do jednego konta jest praktycznie nieograniczona. Użytkownikom jednego konta można nadać różne uprawnienia:
• status: użytkownik,
• status: obserwator.
Status użytkownika jest statusem aktywnym i pozwala na zarządzanie sterownikami bądź grupami sterowników CPAnet. Status obserwatora jest statusem biernym i umożliwia poruszanie się po stronie systemu, przeglądanie treści oraz wgląd we wszelkiego rodzaju ustawienia.
Po zamontowaniu sterownika CPAnet w szafie oświetleniowej następuje automatyczna lokalizacja sterownika na mapie strony www.cpanet.pl (rys. 4) i sterownik automatycznie wyświetla się w tabeli sterowników. Każdy sterownik CPAnet jest widoczny na mapie www i można go z poziomu mapy www edytować, korzystając z funkcji: „edytuj” lub „połącz”. Każde urządzenie automatycznie wczytuje swoje własne IP. W celu identyfikacji wprowadzany jest dodatkowo numer sterownika oraz karty SIM. Każdy sterownik posiada 8 wejść i 8 wyjść sterujących. Ponadto każdy wyposażony jest w tzw. bibliotekę plików, w której użytkownik może zamieścić np. schematy elektryczne poszczególnych szaf, zdjęcia oraz inną dokumentację techniczną.
Konfiguracja ośmiu wyjść
Każde z ośmiu wyjść jest swobodnie programowalne. Do wyboru są cztery tryby pracy:
• tryb astronomiczny – przeznaczony do sterowania oświetleniem,
• tryb serwisowy – włączenie lub wyłączenie w danej chwili,
• tryb kaskadowy – funkcja kaskady,
• tryb dobowy – dedykowany do sterowania dowolnym procesem.
O tym, jaki tryb ma być zastosowany, decyduje użytkownik. W trybach dobowym i astronomicznym można również wprowadzać poprawki dla lata i zimy. Ponadto dla każdego z wyjść można przeprowadzić kalkulację czasu świecenia oraz kosztów w wybranych przedziałach czasowych oraz sumarycznie. Każdemu sterownikowi można przypisać 10 wyjątków.

Alarmy
System CPAnet posiada następujące alarmy:
• alarm zaniku / powrotu zasilania,
• alarmy obwodów wejściowych,
• alarmy obwodów wyjściowych,
• alarmy poboru mocy,
• alarmy parametrów sieci (prąd, napięcie),
• powiadomienia SMS.
Powiadomienia alarmowe poprzez SMS mogą być przypisane specjalnym – wpisanym przez użytkownika w panelu sterowania – numerom telefonów. Może to być maksymalnie pięć numerów, najlepiej osób bądź służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie oświetlenia. Samą treść wysyłanego komunikatu użytkownik może edytować, czyli opisywać w najbardziej czytelny dla niego sposób.

Rys. 5.  Okno parametrów sieci

Rys. 5. Okno parametrów sieci

Parametry sieci
CPAnet pozwala na przeprowadzenie wszelkich analiz dotyczących parametrów sieci (rys. 5), w panelu ilustrowany jest również wykres rozkładu mocy w funkcji czasu. W celu analizy parametrów sieci można wybierać i ustawiać właściwą przekładnię licznika.

Ustawienia i backup
W czasie eksploatacji systemu użytkownik tworzy własną historię ustawień, możliwe jest także ich zapisywanie i przywracanie lub kopiowanie, w zależności od potrzeb.

Funkcja „załącz oświetlenie SMS-em”
CPAnet oferuje funkcję, która pozwala, by każdy mieszkaniec znający hasło oraz specjalny numer telefonu i znajdujący się w sytuacji tego wymagającej mógł załączyć oświetlenie wysyłając wiadomość SMS. W panelu urządzenia istnieje możliwość ustawienia np.: hasła, czasu trwania takiego załączenia, przedziału czasowego, w którym załączenie takie może mieć miejsce, wybrania wyjścia (od Q1 do Q8), które może być załączane poprzez funkcję „załącz oświetlenie SMS-em”.

Raporty
System CPAnet generuje następujące raporty:
• raporty zaniku / powrotu zasilania,
• raporty obwodów wejściowych,
• raporty obwodów wyjściowych,
• raporty poboru mocy,
• raporty parametrów sieci (prąd, napięcie),
• raporty dobowe stanu oświetlenia,
• raporty miesięczne stanu oświetlenia,
• umożliwia również eksport raportów do formatu PDF, Excel.

Praca na grupach sterowników
Sterowniki można swobodnie dodawać, usuwać, edytować. W celu ułatwienia zarządzania w panelu systemu, sterowniki CPAnet można przypisywać do stworzonych przez siebie grup. Wówczas sterowanie każdym z zegarów CPAnet indywidualnie można zastąpić zarządzaniem poszczególnymi grupami, oszczędzając czas i zmniejszając ilość przeprowadzanych operacji.

Bezpieczeństwo
Strony dostępu do wszystkich parametrów sterowników są szyfrowane. Poufność transmisji danych pomiędzy serwerem a użytkownikiem zapewnia protokół SSL.

Rys. 6. Przykładowy raport stanu zasilania

Rys. 6. Przykładowy raport stanu zasilania

Podsumowanie

System sterowania i zarządzania oświetleniem CPAnet jest stosowany m.in. we Wrocławiu, Warszawie, Gdańsku, Toruniu, Bydgoszczy oraz Kędzierzynie Koźlu. Zdalne sterowanie i zarządzanie oświetleniem pozwala uzyskać wymierne oszczędności w budżecie, ponieważ eliminuje konieczność wykonywania objazdów szaf oświetleniowych. Obsługa systemu jest wygodna dla administratora sieci oświetleniowej i pozwala mu na bieżąco monitorować i zarządzać jej parametrami. Informacje o sytuacjach alarmowych są natychmiast przekazywane SMS-em do osób odpowiedzialnych, co umożliwia natychmiastową reakcję odpowiednich służb.

Magdalena Mikołajko-Frąckowiak
Autorka jest pracownikiem
firmy Rabbit

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas