Facebook

Moc fotowoltaiki wzrośnie o 600 GW do 2023 roku

Międzynarodowa Agencja Energetyczna (International Energy Agency – IEA) opublikowała raport Renewables 2018, czyli analizę rynku OZE w latach 2018-2023. Przedstawiono w niej między innymi światowe trendy rozwoju energetyki odnawialnej w sektorach energii elektrycznej, ciepła i transportu.

Według autorów raportu, odnawialne źródła energii będą kontynuowały ekspansję w ciągu najbliższych pięciu lat, pokrywając 40% globalnego wzrostu zużycia energii. Wykorzystanie OZE nadal najszybciej wzrasta w sektorze energii elektrycznej i będzie stanowić prawie jedną trzecią całkowitej światowej produkcji energii elektrycznej w 2023 r. Jednocześnie w opracowaniu zwrócono uwagę, że ze względu na słabsze wsparcie polityczne i dodatkowe bariery w zakresie wdrażania, wykorzystanie źródeł odnawialnych rozwija się znacznie wolniej w sektorach transportu i ciepła.

Autorzy raportu prognozują kontynuację wzrostu energetyki słonecznej i wiatrowej w sektorze energii elektrycznej. Natomiast bioenergia ma pozostać największym źródłem energii odnawialnej ze względu na powszechne zastosowanie w sektorze ciepła i transportu, czyli w sektorach, w których inne odnawialne źródła energii odgrywają obecnie znacznie mniejszą rolę.

Liderzy wzrostu
Jak zwrócono uwagę w raporcie, liderem globalnego wzrostu w energii odnawialnej są Chiny, co w ocenie autorów opracowania jest wynikiem polityki prowadzącej do obniżenia emisyjności wszystkich sektorów i zmniejszenia szkodliwego lokalnego zanieczyszczenia powietrza. Według prognozy IEA do 2023 roku Chiny wyprzedzą Unię Europejską w zużyciu energii z OZE. Natomiast największy udział energii z OZE w 2023 będzie miała Brazylia – prawie 45% całkowitego zużycia energii końcowej, napędzany znacznym udziałem bioenergii i rozwojem energetyki wodnej.

Moc źródeł OZE wzrosła w 2017 roku o 178 GW, odpowiadając za ponad dwie trzecie światowego wzrostu mocy netto. Największy wzrost wśród OZE odnotowały źródła PV – 97 GW, z czego ponad połowa przypada na Chiny.

Fotowoltaika
IEA przewiduje, że do 2023 moce fotowoltaiczne wzrosną o prawie 600 GW – więcej niż wszystkie inne technologie energii odnawialnej łącznie osiągając 1 TW. W ocenie autorów raportu pomimo ostatnich zmian w polityce, Chiny pozostają zdecydowanie liderem fotowoltaiki, utrzymując prawie 40-procentowy udział w mocy zainstalowanej w tego typu źródłach w 2023 roku. Drugą pozycję według IEA utrzymają Stany Zjednoczone, za nimi uplasują się Indie, gdziem moc źródeł PV ma wzrosnąć czterokrotnie.

Energetyka wiatrowa i wodna
Jak prognozuje IEA, w perspektywie 2023 roku energetyka wiatrowa ma po pozostać na drugiej pozycji jeśli chodzi wzrost mocy odnawialnych. Natomiast energetyka wodna ma utrzymać pozycję lidera jeśli chodzi o moc. Podobnie jak w ubiegłorocznej prognozie IEA przewiduje, że moc wiatrowa ma wzrosnąć o 60 proc. Według Agencji dzięki postępowi technologicznemu i znacznym redukcjom kosztów, moc w morskiej energetyce wiatrowej ma wzrosnąć trzykrotnie.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas