Facebook

Elektrotim dokupuje udziały Eltrako

Elektrotim nabył 4 tys. udziałów Eltrako za 0,6 mln zł. Zwiększył tym samym swój udział w gliwickiej spółce z 66,67% (nabył je trzy lata temu) do 100%. Teraz jako jedyny właściciel Elektrotim zamierza przeprowadzić proces połączenia poprzez przeniesienie na siebie całego majątku gliwickiego przedsiębiorstwa bez podwyższania kapitału. Połączenie Elektrotim tłumaczy względami ekonomicznymi (racjonalizacją kosztów), uproszczeniem struktury organizacyjnej oraz synergią procesów biznesowych. Proces połączenia ma się odbyć jeszcze w tym roku.

Eltrako jest spółką, która działa w branży elektroenergetycznej. Jej głównym przedmiotem działalności jest wykonawstwo linii energetycznych nn i SN.

 

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas