Facebook

Grodno sprzedało udziały w El-Corte

Grodno sprzedało 51% udziałów w spółce El-Corte z siedzibą w Rybniku. W wyniku transakcji Grodno nie posiada już udziałów w śląskim przedsiębiorstwie. Wartość transakcji wynosi 375 tys. zł. 200 tys. zł już zostało spłacone. Do 31 marca nabywca (osoba fizyczna) zapłaci kolejne 100 tys. zł, a pozostałe 75 tys. zł – do 30 czerwca. Inwestor, który nabył udziały El-Corte niej jest powiązany ze spółką Grodno osobowo i kapitałowo.

Zawarta umowa sprzedaży zakłada, że Grodno ma prawo pierwszeństwa do odkupu udziałów El-Corte, gdyby inwestor zamierzał zbyć je osobie trzeciej niebędącej wspólnikiem rybnickiego przedsiębiorstwa.

El-Corte posiada zadłużenie wobec Grodna, wynikające m.in. z tytułu zakupu materiałów elektrotechnicznych, powstałe w ramach dotychczasowej współpracy handlowej pomiędzy stronami. Na mocy nowego porozumienia o współpracy z 15 stycznia strony postanowiły o kontynuowaniu umowy handlowej, polegającej na zakupie przez El-Corte artykułów elektrotechnicznych od Grodna.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas