Facebook

GDDKiA postawi ładowarki przy A4 i S8

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na budowę stacji ładowania pojazdów elektrycznych. Staną one na na odcinku autostrady A4 (Wrocław-Katowice) i wzdłuż trasy ekspresowej S8 (Wrocław-Łódź).

Ładowarki mają stanąć na 13 Miejscach Obsługi Podróżnych (MOP) kategorii I. Na autostradzie A4 są to MOP-y (Krajków Pd., Krajków Pn., Przysiecz, Jankowice Wielkie, Wierzbnik, Prószków, Proboszczowice i Chechło) a na S8 Gózew Pn., Chojny, Dąbrowa Wielka, Jonas Pn. i Jonas Pd.). W celu zachowania konkurencyjności pomiędzy dzierżawcami poszczególnych lokalizacji będą oni mogli składać oferty na co drugi MOP znajdujący się po tej samej stronie drogi.

– W przetargu mogą startować firmy, które pełnią funkcję operatora punktów ładowania samochodów elektrycznych lub dostawcy usługi ładowania dla tych punktów na minimum dwóch punktach przez okres co najmniej sześciu miesięcy od dnia złożenia oferty. Kolejnym wymogiem jest uzyskanie średniego rocznego przychodu za ostatni pełny rok obrotowy w wysokości nie mniejszej niż 1 mln zł – podaje GDDKiA.

Zadaniem wyłonionego w przetargu dzierżawcy, z którym umowa zostanie podpisana na 10 lat (z możliwością wydłużenia o dodatkowe 5 lat), będzie wybudowanie dwóch ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, pełnienie roli operatora i dostawcy usługi ładowania dla tych punktów oraz dostosowanie miejsc przeznaczonych na postój pojazdów elektrycznych w czasie ładowania poprzez jego odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome. Dzierżawca będzie płacił GDDKiA czynsz określony w złożonej ofercie.

Harmonogram zakłada podpisanie umów z wykonawcami jeszcze w połowie tego roku. Przewiduje się, że wykonawcy sukcesywnie będą otwierać nowe punkty ładowania w ciągu 12 miesięcy od podpisania umów.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas