Facebook

50Hertz: rekordowy udział OZE w 2018 roku

W ubiegłym roku na terenie północno-wschodnich Niemiec, gdzie rolę operatora sieci przesyłowej pełni spółka 50Hertz, ponad połowa zużytej energii elektrycznej pochodziło z odnawialnych źródeł – podał niemiecki OSP.

Jak poinformowała spółka 50Hertz, która zarządza elektroenergetyczną siecią przesyłową na graniczącym z Polską obszarze północno-wschodnich Niemiec, w 2018 roku 56,5% zużytej energii elektrycznej na tym terenie pochodziło ze źródeł odnawialnych. W 2017 roku, w pierwszym roku przekroczenia progu 50%, ta liczba wyniosła 53,4%. Moc zainstalowana źródeł OZE w roku ubiegłym na obszarze 50Hertz wzrosła o około 1,6 GW do 32,9 GW.

Według Borisa Schuchta, dyrektora generalnego 50Hertz, w kolejnych latach należy się spodziewać dalszego wzrostu udziału źródeł OZE w zaspakajaniu zapotrzebowania na energię elektryczną na zarządzanym przez operatora obszarze, do poziomu 65% w 2021 roku.

Władze niemieckiego operatora jednocześnie podkreślają, że pomimo wzrostu mocy zainstalowanej w OZE, koszty zarządzania ograniczeniami sieciowymi w ubiegłym roku znacznie spadły, z poziomu 207 mln euro w 2017 roku do około 105 mln euro w roku ubiegłym. Jak podkreśla 50Hertz pozytywny wpływ na niższe koszty zarządzania ograniczeniami sieciowymi miała między innymi linia Thuringian Power Bridge, a także przesuwniki fazowe na granicach z Polską i Czechami.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas