Facebook

PGE EO: system ostrzegania przed awariami turbin wiatrowych

PGE Energia Odnawialna pracuje nad stworzeniem systemu umożliwiającego wczesne przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych turbin wiatrowych.

Według spółki wdrożenie systemu umożliwiającego wczesne przewidywanie wystąpienia stanów awaryjnych turbin wiatrowych przyczyni się do uzyskania znacznych oszczędności. Wstępne szacunki spółki wskazują, że oszczędności mogą sięgać mogą nawet 75% środków finansowych, które PGE EO każdego roku traciła podczas przestojów oraz wydawała na niezbędne naprawy.

Projekt będzie realizowany przy współpracy z PGE Systemy w oparciu o dane dotyczące Farmy Wiatrowej Lake Ostrowo. Do końca roku ma powstać wielofunkcyjny system informatyczny, który umożliwi służbom eksploatacyjnym bieżący dostęp do informacji na temat stanu pracy pojedynczych turbin wiatrowych. W ocenie PGE EO, tego typu informacje, generowane w czasie rzeczywistym, pozwolą na błyskawiczną reakcję na zbliżające się stany awaryjne, wynikające przede wszystkim z bardzo dużej zmienności warunków pracy maszyny, związanymi np. z wibracjami, czy temperaturą otoczenia.

Dzięki nowemu systemowi, służby będą mogły interweniować z wyprzedzeniem, zanim zaistnieje awaria. Natomiast w przypadku jej wystąpienia, będą mogły istotnie ograniczyć jej skutki oraz skrócić czas niezbędny do jej usunięcia – powiedział p.o. prezesa PGE Energia Odnawialna Arkadiusz Sekściński.

PGE Energia Odnawialna zapowiada, że jeśli system się sprawdzi, zostanie zaimplementowany także w innych należących do spółki farmach wiatrowych. PGE EO nie wyklucza też możliwości komercyjnego udostępniania systemu na rynki zewnętrzne.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas