Facebook

Operatorzy zainwestują 100 mln zł w zachodniej Polsce

PSE, Enea Operator i Tauron Dystrybucja podpisały porozumienie o koordynacji rozwoju sieci przesyłowej i dystrybucyjnej w zachodniej Polsce. kosztem 100 mln zł powstanie m.in. nowa stacja elektroenergetyczna w Żaganiu oraz rozbudowana zostanie sieć linii elektroenergetycznych w regionie. 

Budowa nowej stacji i związana z nią rozbudowa sieci najwyższych i wysokich napięć 220 kV i 110 kV, jest niezbędna dla zwiększenia bezpieczeństwa i ciągłości przesyłu oraz dostaw energii elektrycznej dla odbiorców przyłączonych do sieci dystrybucyjnej południowej części województwa lubuskiego, północnej części województwa dolnośląskiego i południowo-zachodniej części województwa wielkopolskiego.

W podpisanym porozumieniu PSE zadeklarowało wybudowanie stacji elektroenergetycznej 220/110 kV Żagań złożonej z rozdzielni 220 kV, rozdzielni 110 kV i jednego autotransformatora 220/110 kV o mocy 275 MVA oraz wybudowanie dwutorowej linii 220 kV łączącej SE Żagań z linią 220 kV Leśniów – Mikułowa. Stacja oraz linie 220 kV w całości będą własnością PSE.

Duże przedsiębiorstwa produkcyjne zlokalizowane w tym regionie potrzebują pewności zasilania, dlatego wspólnie podjęliśmy decyzję o budowie nowej infrastruktury przesyłowej, dzięki której zwiększy się niezawodność dostaw energii elektrycznej – podkreśla Włodzimierz Mucha, wiceprezes PSE.

Enea Operator z kolei zobowiązała się do wybudowania lub zmodernizowania napowietrznych linii 110 kV dla dziewięciu ciągów liniowych o łącznej długości 96 km. Wszystkie zostaną wybudowane do końca 2025 roku. Aby te zamierzenia inwestycyjne miały szanse powodzenia, niezbędna jest współpraca i wsparcie jednostek administracji państwowej i samorządowej. Mowa tu przede wszystkim o procesie pozyskiwania decyzji administracyjnych oraz prawa dysponowania nieruchomością na cele budowlane, gdzie szczególna będzie rola Wojewody Lubuskiego, a także starostów i włodarzy gmin: Iłowa, Jasień, Nowa Sól, Otyń, Żagań i  Żary, na terenie których prowadzone będą inwestycje.

– Podjęliśmy bardzo ambitne wyzwanie inwestycyjne, ale świadomi wagi całego projektu jesteśmy zdeterminowani, aby je zrealizować. Skoordynowany rozwój sieci przesyłowej i dystrybucyjnej na tym obszarze to inwestycja, która służyć będzie odbiorcom przez wiele, wiele lat – podkreśla powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Z kolei Tauron Dystrybucja przebuduje odcinek linii 110 kV relacji GPZ Jankowa Żagańska – GPZ Bolesławiec o długości 31 km. Zakończenie przebudowy tej linii planowane jest na 2023 rok. Dodatkowo, obaj operatorzy systemu dystrybucyjnego dostosują pozostałe linie graniczne 110 kV do nowych warunków pracy, wynikających z budowy SE Żagań, poprzez ich przebudowę, dostosowanie temperaturowe, likwidację ograniczeń aparaturowych lub zastosowanie węzłów do analizy dynamicznej obciążalności linii.

– Budowa stacji energetycznej w Żaganiu poprawi bezpieczeństwo i warunki pracy sieci 110 kV na strategicznym dla Tauron Dystrybucja obszarze, na którym zlokalizowane są obiekty KGHM, takie jak szyby górnicze i dwie huty miedzi w Głogowie. Ponadto, przebudowa istniejącej linii granicznej, poprawi warunki dostaw energii elektrycznej na terenach północno-zachodnich województwa dolnośląskiego, w tym powiatu bolesławieckiego, zgorzeleckiego i lwóweckiego – mówi Jarosław Broda, wiceprezes Tauron Polska Energia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas