Facebook

Piotr Nosal w zarządzie TIM

2 kwietnia TIM poinformował o powołaniu na członka zarządu Piotra Nosala. Tego samego dnia spółka przedstawiła propozycję podziału ubiegłorocznego zysku.

Piotr Nosal został powołany na członka zarządu spółki TIM. Na stanowisku tym zastąpił Annę Słobodzian-Pułę, która 25 marca zrezygnowała z pełnienia funkcji członka zarządu ze skutkiem na dzień 31 marca.
Piotr Nosal jest magistrem inżynierem po Politechnice Wrocławskiej, gdzie na Wydziale Elektrycznym studiował kierunek Elektrotechnika, specjalność Elektroenergetyka. Nowy członek zarządu TIM ukończył także studia podyplomowe: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – Skuteczny Menadżer Nowoczesnej Firmy, a obecnie realizuje studia podyplomowe Executive MBA na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Piotr Nosal w latach 2005-2007 pracował w Moeler Electric (obecnie Eaton Electric) jako doradca techniczno-handlowy, a ze spółką TIM jest związanych od roku 2007. W latach 2007-2008 był specjalistą ds. technicznych, a następnie menedżerem produktu (2008-2009), zastępcą kierownika działu wsparcia sprzedaży (2009-2010), menedżerem rynku (2010-2014), zastępcą dyrektora zakupów (2014-2017). Od 2018 rok jest dyrektorem handlowym.

Rekomendacja ws. podziału zysku

Zarząd TIM rekomenduje przeznaczenie 1,1 mln zł zysku netto spółki za rok 2018 na dywidendę oraz 9,1 mln zł na fundusz dywidendowy. W grudniu ubiegłego roku spółka wypłaciła na poczet dywidendy 22,2 mln zł (1 zł na akcję), z czego 1,1 mln zł pochodziło z zysku za pierwsze półrocze 2018, zaś pozostałe 21,1 mln zł ze środków zgromadzonych na funduszu dywidendowym.
Wniosek zarządu w sprawie podziału zysku za ubiegły rok został pozytywnie zaopiniowany przez radę nadzorczą. Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

Rosnące przychody

Według wstępnych danych, w ubiegłym roku przychody jednostkowe TIM wyniosły ponad 753,06 mln zł i były wyższe o 14,4% w porównaniu do roku 2017. W okresie styczeń-luty 2019 spółka wypracowała 120,4 mln zł obrotów, notując wzrost rok do roku o 8,5%.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas