Facebook

KE nałożyła 52 mln euro grzywny na General Electric

Komisja Europejska nałożyła na General Electric karę w wysokości 52 mln euro za przekazanie nieprawidłowych informacji w związku z przejęciem przez koncern spółki LM Wind.

11 stycznia 2017 roku GE powiadomiło o planowanym przejęciu spółki LM Wind. W zgłoszeniu tym amerykański konglomerat oświadczył m.in. że nie ma w ofercie turbiny wiatrowej o wyższej mocy do zastosowań morskich, poza istniejącą turbiną o mocy 6 MW. Komisja stwierdziła jednak, że GE oferowało wówczas potencjalnym klientom turbinę wiatrową o mocy 12 MW.

W związku z powyższym 2 lutego 2017 r. GE wycofało zgłoszenie nabycia LM Wind i 11 dni później ponownie zgłosiło tę samą transakcję, tym razem z pełną informacją o swoim przyszłym projekcie. 20 marca 2017 r. KE zatwierdziła planowane przejęcie.

6 lipca 2017 r. Komisja skierowała pisemne zgłoszenie zastrzeżeń do GE, twierdząc, że naruszyła obowiązki proceduralne wynikające z rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.

Dochodzenie Komisji potwierdziło, że GE rzeczywiście oferowało potencjalnym klientom turbinę wiatrową o wyższej mocy na morzu. W związku z tym oświadczenie GE w formularzu zgłoszeniowym, że nie ma turbin wiatrowych o wyższej mocy było nieprawidłowe.

KE podkreśla, że decyzja nie ma wpływu na zatwierdzenie transakcji przez Komisję zgodnie z unijnymi zasadami łączenia przedsiębiorstw, ponieważ opierało się to na poprawionych informacjach z drugiego zgłoszenia.

Zgodnie z unijnym rozporządzeniem w sprawie fuzji Komisja może nałożyć grzywnę w wysokości do 1% łącznego obrotu przedsiębiorstw, które umyślnie lub w wyniku zaniedbania przekazują jej błędne lub wprowadzające w błąd informacje. Ustalając kwotę grzywny, Komisja bierze pod uwagę charakter, wagę i czas trwania naruszenia, a także wszelkie okoliczności łagodzące i obciążające.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas