Facebook

Pierwsze rozpalenie kotła nr 6 w Elektrowni Opole

Inwestycja w Elektrowni Opole – budowa bloków 5 i 6 o łącznej mocy 1800 MW – wchodzi w finalną fazę realizacji. Zaawansowanie budowy przekroczyło 97%.

5 kwietnia po raz pierwszy rozpalono olejem lekkim kocioł bloku nr 6. Tym samym rozpoczął się gorący rozruch ostatniego z dwóch budowanych bloków energetycznych. Pierwsze rozpalenie kotła ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie przed korozją jego części ciśnieniowej. Po ustabilizowaniu pracy kotła opalanego olejem lekkim i uzyskaniu warstwy ochronnej podane zostanie paliwo główne – węgiel kamienny. Wcześniej, 13 marca zakończono proces chemicznego czyszczenia układu ciśnieniowego. Rozpalenie kotła potwierdza jednocześnie wejście w etap gorącego rozruchu bloku nr 6. Ten z kolei zakończy się w maju synchronizacją turbozespołu nr 6 o mocy 900 MW z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym.

Próba nieprzerwanej pracy, pomiary gwarancyjne
W kolejnych miesiącach, oprócz prowadzonych niezbędnych pomiarów technicznych, optymalizowania procesu spalania i regulacji układów pomocniczych, zostanie przeprowadzona próba nieprzerwanej pracy oraz pomiary gwarancyjne. Analogicznie, jak dla bloku nr 5, jest to niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wszystkich elementów bloku energetycznego, co pozwoli na jego przekazanie do eksploatacji.

Po zakończeniu inwestycji, opolska elektrownia uplasuje się w czołówce najnowocześniejszych elektrowni na świecie. Po oddaniu nowych jednostek Elektrownia PGE w Opolu zaspokoi 8% obecnego krajowego zapotrzebowania na energię elektryczną i będzie trzecią co do wielkości polską elektrownią, po Bełchatowie i Kozienicach.

Historia inwestycji
Realizacja inwestycji rozpoczęła się w lutym 2014 roku. 13 listopada 2018 roku nastąpiło pierwsze rozpalenie kotła nr 5, co potwierdziło wejście w etap gorącego rozruchu bloku. Ten etap z kolei zakończył się 15 stycznia tego roku optymalizacją parametrów pracy turbozespołu nr 5 z Krajowym Systemem Elektroenergetycznym. 7 lutego jednostka po raz pierwszy pracowała mocą 931 MW, czyli więcej niż wynosi moc znamionowa. Przekazanie bloku nr 5 do eksploatacji planowane jest do 15 czerwca. Budowa bloku nr 6 ma zakończyć się cztery miesiące później, 30 września.

Inwestycja o wartości 11 mld zł netto realizowana jest przez konsorcjum w składzie: Rafako, Polimex-Mostostal, Mostostal Warszawa oraz GE Power. Ostatnia z firm jest generalnym projektantem, dostawcą kluczowych urządzeń oraz pełnomocnikiem konsorcjum.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas