Facebook

820 tys. zł dotacji dla Mielec Diesel Gaz

W ramach programu Sokół, stworzonego dla wspierania eko-innowacyjności, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże dotację firmie Mielec Diesel Gaz na realizację projektu „Inteligentny system zarządzania energią z wykorzystaniem własnej generacji i układu akumulacji energii elektrycznej i ciepła”.

Dofinansowanie z NFOŚiGW pokryje ponad 70% kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Kwota przyznanego wsparcia to ponad 820 tys. zł, przy całkowitym koszcie projektu wynoszącym niecałe 1,2 mln zł.

Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach fazy B+R (prace badawczo-rozwojowe) programu Sokół – Wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych. Termin zakończenia inwestycji przewidziano na koniec marca 2020 r.

W założeniach projektu przewidziano budowę instalacji wytwarzania i zarządzania mocą, która będzie reagować na rzeczywiste zapotrzebowanie użytkownika na energię elektryczną i cieplną. Jedną z funkcji pracy urządzenia ma być tworzenie indywidualnych profili zużycia mediów energetycznych przez odbiorców. Oprogramowanie własnego, wysokosprawnego źródła energii elektrycznej i ciepła (wykorzystując układy akumulacji) pozwoli na optymalne wykorzystanie energii, zarówno od strony efektywności energetycznej, jak i kosztowej. Połączenie instalacji dostarczającej energię z systemem zarządzania ograniczy zatem ryzyko nieefektywnego korzystania z energii w ciągu całej doby.

Obecnie dostępne są na rynku różne instalacje kogeneracyjne, które pozwalają na akumulację energii. Dofinansowany projekt firmy Mielec Diesel Gaz umożliwi agregację tych urządzeń w jednej instalacji, która będzie nadzorowana przez system optymalizujący ich pracę pod kątem zużycia przez odbiorcę energii elektrycznej i ciepła. Dzięki temu odbiorcy w bardziej świadomy sposób będą mogli planować pracę własnego źródła, osiągając najwyższą efektywnością energetyczną bez konieczności zatrudniania specjalistycznych służb energetycznych.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas