Facebook

PGE Dystrybucja poprawia warunki zasilania w okolicach Przemyśla

PGE Dystrybucja zakończyła pierwszy etap modernizacji linii elektroenergetycznej Łańcut-Przeworsk. W ramach modernizacji inżynierowie spółki zdecydowali się skorzystać z technologii kilkukrotnego zwiększania obciążalności linii bez konieczności budowy nowych stanowisk słupowych, co umożliwiło szybką realizację zakładanego celu. Dzięki temu łączny czas od zlecenia opracowania dokumentacji projektowej do zakończenia robót budowlanych wyniósł zaledwie 10 miesięcy.

Zrealizowany projekt obejmował przebudowę 20 km jednotorowej linii 110 kV Łańcut-Przeworsk z wykorzystaniem przewodów niskozwisowych, z rdzeniem kompozytowym typu ACMCC o przekroju całkowitym 330 mm², przystosowanych do pracy w temperaturze 180oC. To jedna z ważniejszych inwestycji zrealizowanych przez spółkę na obszarze południowo-wschodniej Polski, która ma na celu przede wszystkim poprawę pewności zasilania odbiorców w obszarze węzła przemyskiego oraz zapewnienie możliwości przyłączania nowych odbiorców i wytwórców OZE do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja.

Modernizacja została zrealizowana przez Oddziały Rzeszów i Zamość. Łączna wartość inwestycji wyniosła ponad 4 mln zł. Drugim etapem zadania będzie modernizacja następnego odcinka tego ciągu, czyli linii Przeworsk-Przemyśl.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas