Facebook

Inteligentny budynek – poradnik projektanta

Nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN ukazała się pozycja poświęcona zagadnieniom dotyczącym inteligentnego budynku: „Inteligentny budynek. Poradnik projektanta, instalatora i użytkownika”. Autorzy postawili sobie za cel dotarcie do szerokiego spektrum osób zaangażowanych w projektowanie, instalowanie i użytkowanie inteligentnych budynków.

Książka zawiera dwa obszary wiedzy: teoretyczną i praktyczną. Wiedza teoretyczna obejmuje wprowadzenie do tematyki inteligentnych budynków (definicje, stan obecny, perspektywy rozwoju) instalacje i wyposażenie techniczne budynków oraz syntetyczną prezentację trzech należących do wiodących na rynku światowym systemów: LCN, KNX, BACnet. Aspekt praktyczny, stanowiący zasadniczą część książki, obejmuje zalecenia i wytyczne w zakresie opracowywania założeń projektowych, realizacji projektu, instalowania i serwisowania instalacji oraz korzystania z oprogramowań narzędziowych, dedykowanych dla trzech przedstawionych systemów.

Publikacja omawia m.in. rodzaje i topologię sieci lokalnych, media transmisyjne, panele HMI, okablowanie strukturalne, instalacje HVAC, instalacje oświetleniowe, systemy bezpieczeństwa. Przedstawione są charakterystyki omawianych systemów inteligentnego budynku, podstawowe zalety i wady, poszczególne elementy, architektura protokołów komunikacyjnych, budowa komponentów, sposoby adresowania, parametryzacja, projektowanie i eksploatacja, instalacja, pierwsze uruchomienie, monitoring, wizualizacja, oprogramowanie narzędziowe.

Książka prezentuje całościowe podejście do procesu tworzenia inteligentnego budynku. Od prezentacji możliwości realizacji określonych funkcji, przez przygotowanie i realizację projektu, instalowanie i serwisowanie, aż do wskazówek dotyczących użytkowania.

Autorami są Krzysztof Duszczyk, Andrzej Dubrawski, Albert Dubrawski, Marcin Pawlik, Mariusz Szafrański.

https://ksiegarnia.pwn.pl/

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas