Facebook

Energa Operator zbuduje nowy GPZ w gminie Daszyna

Energa Operator rozpoczęła budowę nowego Głównego Punktu Zasilania. Zlokalizowana w gminie Daszyna (woj. łódzkie) stacja elektroenergetyczna znacząco przyczyni się do poprawy perspektyw rozwoju regionu. Powstanie nowego GPZ-u umożliwi utworzenie ponad 1 tys. nowych miejsc pracy.

Energa Operator posiada obecnie 269 GPZ-ów. W tym roku przewidywane jest zakończenie rozbudowy stacji energetycznych w Bytowie oraz Gdańsku. W perspektywie następnych kilku lat spółka planuje ukończenie ponad 20 znaczących inwestycji związanych z tego typu obiektami. Uruchomienie GPZ Daszyna oraz pełne podanie docelowej mocy planowane jest na luty 2020 roku.

Rozpoczęta niedawno inwestycja związana jest z rosnącym zapotrzebowaniem na energię ze strony przemysłu rolno-spożywczego w regionie. Jeden z większych, nowo powstających w okolicy zakładów przetwórstwa rolnego, któremu odpowiednią moc zapewni budowana stacja, zatrudniać będzie 1 tys. osób.

Projekt techniczny GPZ sporządzony został przez spółkę Energa Invest. Generalnym wykonawcą prac jest spółka Energa Operator Wykonawstwo Elektroenergetyczne.

Nowa stacja powstaje w oparciu o najnowsze rozwiązania techniczne m.in. takie jak kompensacja nadążna, która umożliwia płynną regulację i kompensację prądów ziemnozwarciowych w stanach awaryjnych. Zlokalizowana w obiekcie rozdzielnia SN-15 kV, będzie w pełni zautomatyzowana i wyposażona w zabezpieczenia cyfrowe. Dodatkowo przewidziano w niej częściowo wyposażone pola rezerwowe, umożliwiające szybką realizację zapotrzebowania na nową moc przyłączeniową.

Rozdzielnię 110 kV zaprojektowano w układzie H5, co umożliwi elastyczne i niezależne zasilanie stacji poprzez dwie linie napowietrzno-kablowe 110 kV, biegnące z istniejącej magistrali Kutno-Łęczyca. Zostaną one wykonane w układzie dwutorowym z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań słupowych, zaprojektowanych przez Energę Invest. Spółka ta będzie też odpowiadać za prace projektowe związane z połączeniem nowo budowanej stacji z istniejącą infrastrukturą energetyczną średniego napięcia.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas