Facebook

Prezes URE cofnął koncesję Pulsar Energia

Prezes URE wydał decyzję o cofnięciu koncesji na obrót energią elektryczną firmie Pulsar Energia z siedzibą w Warszawie. Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznego poinformowania odbiorców o fakcie wydania przez Prezesa URE decyzji o cofnięciu koncesji oraz skutkach tej decyzji.

– Obowiązek ten wynika z postanowień decyzji o udzieleniu koncesji, które aktualnie obowiązują przedsiębiorcę, w tym m.in. z zapisu, zgodnie z którym koncesjonariusz jest obowiązany do przestrzegania chronionych prawem interesów odbiorców, w tym poprzez udzielanie odbiorcom końcowym pełnych, rzetelnych i wyczerpujących informacji dotyczących ich uprawnień i obowiązków. Koncesjonariusz nie może stosować praktyk powodujących wprowadzanie odbiorców w błąd co do ich uprawnień lub obowiązków – czytamy komunikacie URE.

Pulsar Energia to spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej i paliwa gazowego oraz świadczeniem usług energetycznych dla biznesu. Oferta usług obejmuje: modernizację układów pomiarowych do TPA, kompensację mocy biernej, fotowoltaikę, stacje transformatorowe, oświetlenie LED, zwrot z akcyzy – ulga w podatku akcyzowym od energii elektrycznej.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas