Facebook

PGE EO pracuje nad innowacyjnym projektem

PGE Energia Odnawialna przygotowuje się do uruchomienia pilotażowego projektu badawczo-rozwojowego polegającego na budowie hybrydowej instalacji opartej o koncepcję power-to-gas (P2G) zintegrowanej z Farmą Wiatrową Lotnisko.

Instalacja o mocy nie większej niż 0,5 MW składać się będzie z modułu metanizacyjnego oraz elektrolizera służącego do produkcji wodoru i tlenu. Projekt pod nazwą „Zintegrowany układ generacji wodoru i biometanu in-situ” (BioHyMet) to wspólne przedsięwzięcie przygotowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego wchodzą PGE Energia Odnawialna, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Bałtyckie Centrum Transferu Technologii, należące do Grupy Kapitałowej Sescom.

W pierwszej kolejności konsorcjum zamierza zbudować podstawową aparaturę produkującą mieszaninę biometanu i syngazu (pochodzącego z reakcji wodoru i dwutlenku węgla), który docelowo trafi do sieci gazowej. Następnie – po wykonaniu rozruchów próbnych – podłączone zostaną kolejne moduły elektrolizera, których zadaniem będzie produkcja czystego, „zielonego” wodoru do wykorzystania np. w celach transportowych. W ramach przeprowadzonego projektu B+R zagospodarowane zostanie zarówno odzyskane ciepło odpadowe, jak i uzyskany w procesie elektrolizy czysty tlen.

Realizowany przez konsorcjum projekt będzie pierwszym tego typu przedsięwzięciem w Polsce. Według planów inwestycja zostanie uruchomiona do 2023 roku, a spodziewane powodzenie pilotażu będzie stanowiło podstawę do implementacji koncepcji w pełnej skali, przy innych farmach wiatrowych.

Power-to-gas jest to nadal młoda i będąca na etapie rozwoju technologia. Pierwsze tego typu instalacje pojawiły się kilkanaście lat temu, m.in. w Danii, Holandii i w Niemczech.

To prawda, że prowadzi się już coraz więcej badań nad wykorzystaniem nadmiaru energii z farm wiatrowych do produkcji wodoru. Jednak dalsze jego przetwarzanie do produkcji metanu syntezowanego – z wykorzystaniem odpadowego dwutlenku węgla zawartego w biogazie – przy zastosowaniu całego szeregu nowatorskich rozwiązań, jest już technologiczną innowacją na skalę światową – podkreśla prof. Jacek Dach z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas