Facebook

Nowe źródło kogeneracyjne w Grupie Enea

Nowe kogeneracyjne źródło ciepła współpracujące z instalacją OZE (kolektory słoneczne) planuje wybudować w Pile spółka z Grupa Enea – MEC Piła. Projekt obejmuje budowę nowego źródła kogeneracyjnego zlokalizowanego przy kotłowni rejonowej KR-Zachód. Planowana instalacja będzie się składać z układu trzech gazowych agregatów kogeneracyjnych o łącznej mocy cieplnej 8,32 MWt oraz łącznej mocy elektrycznej 8,72 MWe. Kogeneracyjne źródło Miejskiej Energetyki Cieplnej produkować ma rocznie 40 561,2 GJ ciepła oraz 41 848,6 MWh energii elektrycznej. Dzięki inwestycji pilskie przedsiębiorstwo zmniejszy zapotrzebowanie na energię ze źródeł konwencjonalnych i tym samym przyczyni się do zmniejszenia ilości wykorzystanego węgla.

MEC Piła złożyła wniosek do NFOŚiGW o przyznanie dofinansowania ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to ponad 48 mln zł brutto, a wnioskowana wysokość dofinansowania to blisko 21 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas