Facebook

Zarząd Grodna chce pozostawić zysk w spółce

Zarząd Grodna wystąpi do Rady Nadzorczej o zaopiniowanie wniosku dotyczącego sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018/2019 (za okres od 1 kwietnia 2018 do 31 marca 2019). Władze zarekomendują przeznaczenie całej kwoty, czyli blisko 8,1 mln zł na kapitał zapasowy.

Grodno wypłacało dywidendę nieprzerwanie od 2014 roku. W ubiegłym roku na ten cel przeznaczono blisko 1,85 mln zł (0,12 zł na akcję), czyli 23% zysku netto za rok obrotowy 2017/108.

Polityka dywidendy Grodna, zakłada, że zarząd spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczanie do 30% zysku netto na wypłatę dywidendy po każdym zakończonym roku obrotowym, jeżeli jest to możliwe przy uwzględnieniu możliwości finansowych, w tym poziomu generowanego zysku netto, prowadzonego programu inwestycyjnego oraz bieżących potrzeb kapitałowych. Zarząd zastrzega możliwość rekomendowania skierowania wypracowanych środków w pierwszej kolejności na rozwój spółki. Z takiej możliwości zamierza skorzystać właśnie w tym roku.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas