Facebook

Rekordowe pierwsze półrocze TIM-u

W pierwszej połowie tego roku przychody Grupy TIM wyniosły 417,7 mln zł i były wyższe rok do roku o 6,5%. To najlepsze pod względem przychodów pierwsze półrocze w historii grupy. Temu rekordowi towarzyszył bardzo wysoki wynik EBITDA, który wzrósł o 78,% do blisko 24,8 mln zł. Zysk netto był na poziomie blisko 8,5 mln zł, co oznacza wzrost o 27,2%.

Sam TIM wypracował przychody w wysokości ponad 376,1 mln zł, o 6,1% więcej. EBITDA wzrosła o 179% do 18,5 mln zł, natomiast wynik netto zwiększył się z 3,7 mln zł do 11,8 mln zł. Przychody TIM-u stanowiły w pierwszym półroczu 90% obrotów całej grupy kapitałowej, w skład której wchodzą spółki 3LP i Rotopino.pl.

Największą pozycję w przychodach z udziałem na poziomie 33,3%, stanowiła sprzedaż kabli i przewodów – wyniosła ona blisko 124 mln zł i była wyższa rok do roku o 7,5%. Udział kabli i przewodów w strukturze przychodów spółki wzrósł o 0,5 punktu procentowego rok do roku, co było w dużej mierze wynikiem sprzedaży inwestycyjnej tej grupy produktów w drugim kwartale 2019 roku. Spółka prowadzi systematyczne działania zmierzające do zwiększenia sprzedaży najbardziej rentownych grup produktów. W przypadku grupy „kable i przewody” oznacza to koncentrację na sprzedaży specjalistycznych kabli i przewodów.

Drugą co do wielkości pozycję w strukturze przychodów spółki stanowiła aparatura i rozdzielnice, która charakteryzuje się wysoką marżowością. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2019 roku przychody spółki ze sprzedaży aparatury i rozdzielnic wyniosły 111,1 mln zł (29,8% przychodów ogółem) i wzrosły o 1,3%. Wyższe niż w pierwszym półroczu 2018 roku były przychody TIM z tytułu sprzedaży innych produktów charakteryzujących się wyższą marżą, w tym osprzętu pomocniczego (wzrost o 22%), systemów prowadzenia kabli (+18,6%) oraz mierników, narzędzi i elektronarzędzi (+20,2%). Spadek przychodów TIM zanotował w grupie oświetlenia, co jest w dużej mierze spowodowane sukcesywnym spadkiem cen transakcyjnych źródeł i opraw wykorzystujących technologię LED.

Wiodąca rola e-commerce

Głównym kanałem sprzedaży spółki jest platforma internetowa TIM.pl. Udział kanału e-commerce w całości sprzedaży TIM-u w pierwszym półroczu 2019 roku wyniósł 70,1%, co przełożyło się na wzrost o 4,2%. Na koniec czerwca 2019 platforma TIM.pl miała w ofercie 207,75 tys. unikalnych indeksów (z czego blisko 60 tys. dostępnych w 24 godziny) wobec 198,3 tys. na koniec czerwca 2018 roku.

– Jeśli dodać do tego wzrost liczby unikalnych użytkowników do 1,08 mln (+6,01% rok do roku), transakcji (+2,72% ) oraz 433 miejsce wśród ponad 7 tys. polskich platform handlu online, mamy powody do zadowolenia. Nieustannie pracujemy nad nowymi rozwiązaniami, które uczynią TIM.pl jeszcze atrakcyjniejszym i przyjaźniejszym dla klientów miejscem – oznajmia Piotr Nosal, członek zarządu i dyrektor handlowy TIM.

Zmiany w strukturze kluczowych klientów

Zjawiskiem pozytywnym jest również zmiana procentowego udziału poszczególnych grup klientów w przychodach ze sprzedaży TIM-u. Po sześciu miesiącach 2019 roku aż o 3,4 punkty procentowe wzrósł udział przychodów od instalatorów, podczas gdy o 2,5 punktu procentowego spadł udział resellerów, a więc pośredników – przede wszystkim sklepów i hurtowni elektrycznych. Przemysł odpowiadał za 16,6% sprzedaży (rok wcześniej za 17,3%). Pozostałe grupy klientów, w tym budownictwo i energetyka miały niewielkie udziały (poniżej jednego procenta każdy) – podobnie jak rok wcześniej.

Dynamika wzrostu osłabnie

W okresie pierwszych sześciu miesięcy dynamika wzrostu TIM-u była na podobnym poziomie jak całej branży hurtowej dystrybucji materiałów elektrotechnicznych. W najbliższym czasie wzrost ten może jednak osłabnąć m.in. ze względu na spadającą dynamikę produkcji budowlano-montażowej oraz ograniczone moce przerobowe polskiego sektora budownictwa. Krzysztof Folta, prezes spółki, podkreśla jednak, że dla TIM-u nie jest najważniejszy dynamiczny wzrost sprzedaży, a jej rentowność.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas