Facebook

Czy Autosan zelektryfikuje flotę energetycznych spółek?

Polska Grupa Zbrojeniowa oraz wchodząca w jej skład sanocka spółka Autosan podpisały z trzema grupami energetycznymi: PGE, Enea i Tauron porozumienie w zakresie rozwoju produkcji samochodów elektrycznych w Polsce. Celem kooperacji jest ustalenie zasad współpracy w zakresie elektryfikacji floty pojazdów wykorzystywanych przez spółki energetyczne lub też przedsiębiorstwa z ich grup kapitałowych.

Na mocy zawartego porozumienia Autosan miałby produkować samochody elektryczne, które w ramach wymiany dotychczasowej floty pojazdów specjalnych, wykorzystywane byłyby m.in. przez służby monterskie, pogotowia energetyczne i inne zespoły Operatorów Sieci Dystrybucyjnych (OSD) lub spółek z grup PGE, Enea i Tauron. Umowa zakłada, że docelowo Autosan mógłby dostarczać nawet po 100 samochodów elektrycznych w ciągu roku dla każdej z firm, które zawarły porozumienie. Całkowity potencjał współpracy operacyjnej oszacowano na 1,5 tys. pojazdów elektrycznych. Czy założone w porozumieniu cele uda się osiągnąć, czas pokaże.

Dotychczasowy rozwój elektromobilności w Polsce przebiega bardzo powoli. Trzy lata temu rząd ogłosił, że do 2025 roku po polskich drogach będzie poruszać się milion aut na prąd. W ostatnich tygodniach prognozy te zmieniono. Z przyjętej we wrześniu strategii zrównoważonego rozwoju transportu wynika, że będzie to już nie milion a 600 tys. pojazdów, do których zaliczono już nie tylko auta w 100% elektryczne, ale też hybrydowe. Ponadto wydłużono horyzont czasowy dla tych prognoz – nie do 2025 jak określono trzy lata temu, a do roku 2030.

Według licznika elektromobilności uruchomionego przez Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM), na koniec sierpnia w Polsce zarejestrowanych było niespełna 6,7 tys. samochodów z napędem elektrycznym, w tym 4,2 tys. w pełni elektrycznych oraz 2,5 tys. hybryd typu plug-in. Oznacza to, że do osiągnięcia wyznaczonego celu na koniec przyszłej dekady brakuje jeszcze bardzo dużo.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas