Facebook

EC Będzin poszuka inwestora dla spółki zależnej

Elektrociepłownia Będzin rozpoczęła przegląd opcji strategicznych w spółce zależnej – Elektrociepłownia Będzin Sp. z o.o. – mających na celu wybór potencjalnego inwestora branżowego, który wspólnie ze spółką zależną podejmie się inwestycji w nowy blok kogeneracyjny

Nie wyklucza się, że zaangażowanie w rozważaną inwestycję skutkować może zmianą struktury udziałowej spółki zależnej – informuje Elektrociepłownia Będzin.

Spółka dodaje, że żadne decyzje w tym zakresie nie zostały dotychczas podjęte i nie ma pewności, czy i kiedy taka decyzja zostanie podjęta w przyszłości.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas