Facebook

Relpol zlikwiduje spółkę zależną na Białorusi

Zarząd Relpolu podjął decyzję o rozpoczęciu działań zmierzających do likwidacji spółki zależnej Relpol M LLC z siedzibą w Mińsku na Białorusi. Relpol w białoruskiej spółce córce posiada 80% udziałów.

– Powyższą decyzję zarząd Relpolu przedstawi na najbliższym zgromadzeniu udziałowców Relpol M. Likwidacja spółki przeprowadzona zostanie według przepisów prawa białoruskiego. Na likwidatora spółki zostanie wybrana kancelaria prawna działająca na rynku białoruskim – informuje spółka w komunikacie.

W lipcu ubiegłego roku zarząd Relpolu podjął decyzję o sprzedaży posiadanych 80% udziałów w białoruskiej spółce, ale poszukiwania nabywcy nie przyniosły pożądanych efektów. Dalsze utrzymywanie tej spółki, zdaniem zarządu stało się bezzasadne. Przychody ze sprzedaży osiągnięte przez nią w pierwszej połowie tego roku wyniosły 79 tys. zł, a strata netto 31 tys. zł. Bilans spółki na 30 czerwca 2019 wynosił 219 tys. zł i były to głównie aktywa obrotowe, w tym środki pieniężne, rozliczenia międzyokresowe i zapasy.

– Likwidacja tej spółki nie będzie miała większego wpływu na wyniki finansowe Relpol. Nie będzie też miała wpływu na wyniki Grupy Relpol, gdyż nie była ona konsolidowana. Sprzedaż wyrobów Relpol na rynku białoruskim prowadzona jest i będzie przez inne podmioty – czytamy w komunikacie Relpolu.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas