Facebook

Energa postawi panele PV na wodzie

Grupa Energa, jako pierwsza w Polsce zainstaluje panele fotowoltaiczne na wodzie. Wykonawcą inwestycji jest Energa OZE, która na realizację przedsięwzięcia chce pozyskać środki z programu NFOŚiGW „Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej gospodarce”.

W ubiegłym roku Energa zrealizowała pilotażowy projekt pływających paneli fotowoltaicznych na zbiorniku wodnym przy hydroelektrowni w Łapinie. Testy kilkuwatowej instalacji miały potwierdzić lub obalić tezę, że w polskich warunkach klimatycznych przeniesienie paneli fotowoltaicznych na wodę spowoduje zwiększenie wolumenu wytwarzanej energii z OZE. Pilotaż, którego celem było zbadanie wpływu zmieniających się warunków pogodowych na produktywność paneli, trwał 12 miesięcy i jak podkreśla spółka, zakończył się sukcesem. Wersja testowa pływających paneli potwierdziła, że zastosowanie tej technologii w polskich warunkach pozwala zwiększyć ilość wyprodukowanej energii elektrycznej, pomimo tego, że warunki atmosferyczne w naszym kraju różnią się znacznie od regionów, w których PV na wodzie były dotąd stawiane – m.in. w Chinach, Korei Południowej czy Japonii.

Energa podkreśla, że panele na wodzie rozwiązują problemy typowe dla fotowoltaiki. Chodzi m.in. o wzrost temperatury ogniw oraz zabrudzeń osadzających się na ich powierzchni. Umieszczenie instalacji na wodzie pozwala na lepsze chłodzenie modułów PV, co bezpośrednio przekłada się na zwiększenie ich sprawności. Ponadto, nad zbiornikami wodnymi unosi się o wiele mniej kurzu i pyłów. Dzięki temu moduły w mniejszym stopniu ulegają zabrudzeniu.

Planowana inwestycja pływającej instalacji fotowoltaicznej powstanie na zbiorniku wodnym w miejscowości Łapino – tam gdzie odbywał się pilotaż.

Moc zainstalowana planowanej inwestycji będzie wynosić około 0,5 MW. W najbliższym czasie planowane jest zaimplementowanie wypracowanej technologii na kolejnych zbiornikach wodnych. W szczególności atrakcyjnym jest wykorzystanie potencjału zbiorników wodnych zlokalizowanych na terenach pokopalnianych. Przyczyni się to w znacznym stopniu do rekultywacji tychże terenów – oznajmia Piotr Meler, prezes spółki Energa OZE.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas