Facebook

Enea Operator wykorzysta analizatory do planowania inwestycji

Enea Operator zainstalowała pierwsze, nowoczesne analizatory jakości energii elektrycznej w sieci. Urządzenia zostały zamontowane w stacji transformatorowej farmy PV Gubin o mocy 1,5 MW. Analizatory, oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii elektrycznej, umożliwiają również analizę zaburzeń w paśmie szerszym niż dotychczas. Tak szczegółowa wiedza wykorzystywana będzie m.in. do planowania inwestycji sieciowych.

We wrześniu zespół pracowników Enei Operator po raz pierwszy instalował analizatory jakości energii elektrycznej, które oprócz pomiaru typowych parametrów jakości energii zwiększą zakres analiz o pasmo 2kHz-150kHz. Poszerzenie pasma sprawi, że operator będzie dysponował jeszcze większą wiedzą o procesach zachodzących w sieci, m.in. poprzez znajomość poziomu zakłóceń i ich wpływu na pracę urządzeń. Wiedza ta będzie przydatna do planowania inwestycji sieciowych oraz pozwoli lepiej zarządzać procesem przyłączania odnawialnych źródeł energii.

– System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii to jeden z trzech kluczowych projektów badawczo-rozwojowych realizowanych obecnie przez Eneę Operator. Implementacja wyników i produktów tego projektu będzie znaczącym krokiem w realizacji idei inteligentnych sieci tzw. smart grids – podkreśla Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Monitorowanie jakości energii elektrycznej przy pomocy analizatorów stanowi część prac realizowanych w ramach projektu badawczo-rozwojowego realizowanego przez Eneę Operator. Projekt „System bilansowania mocy i energii oraz monitorowania jakości dostawy energii elektrycznej rozproszonych źródeł i zasobników energii” współfinansowany jest ze środków unijnych w ramach Programu Badawczego Sektora Elektroenergetycznego wdrażanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR). Realizowany jest wspólnie z Akademią Górniczo-Hutniczą.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas