Facebook

Elektrobudowa zwiększa zakres prac w Olkiluoto 3

Elektrobudowa zawarła kolejny aneks do umowy z Arevą na wykonanie montażu instalacji elektrycznych, w tym montaż kabli i urządzeń rozdzielczych, AKPiA oraz udział w rozruchu dla części reaktorowej w budowanej elektrowni atomowej Olkiluoto 3 w Finlandii.

– Przedmiotem aneksu jest uregulowanie rozliczeń dotychczas wykonanych oraz zleconych, dodatkowych robót elektromontażowych, jak również zwiększenie łącznej wartości umowy o kwotę preliminowaną w wysokości około 4,1 mln euro netto oraz wydłużenie szacowanego terminu realizacji umowy do końca grudnia 2019 roku – informuje Elektrobudowa w komunikacie.

Ostateczna wartość powyższych prac zostanie określona rzeczywistą wielkością prac wykonanych przez spółkę na rzecz zamawiającego, biorąc pod uwagę ceny jednostkowe za poszczególny rodzaj prac. Po podpisaniu powyższego aneksu łączna wartość robót zleconych przez Areva w ramach umowy w okresie jej obowiązywania tj. od 2008 roku wynosi około 187 mln euro netto a pozostałe do wykonania przez spółkę prace obejmują niezrealizowane roboty elektromontażowe objęte wskazanym powyżej aneksem o wartości 2,5 mln euro netto.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas