Facebook

PGE Dystrybucja instaluje wyłączniki próżniowe WN

PGE Dystrybucja uruchomiła pilotażowy projekt instalacji na stacjach 110/SN wyłączników próżniowych wysokiego napięcia. Według operatora zastosowanie tej nowatorskiej i ekologicznej technologii poprawi jakość dostaw energii elektrycznej.

W 2018 r. PGE Dystrybucja podjęła decyzję o rozpoczęciu współpracy technicznej z firmą Siemens w zakresie pilotażowej instalacji wyłączników próżniowych wysokiego napięcia (WN). Współpraca obejmuje przede wszystkim testowanie na terenie wybranych stacji elektroenergetycznych 110/SN nowego rozwiązania technicznego oraz szkolenia pracowników PGE Dystrybucja w zakresie zastosowanej technologii.

Jak uzasadnia operator, celem zastosowania tego rozwiązania jest zwiększenie niezawodności infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa jakości dostaw energii elektrycznej do odbiorców. Program pilotażowy prowadzony jest w oparciu o urządzenia zainstalowane w rzeczywistych warunkach funkcjonowania sieci dystrybucyjnej WN. Dla celów testowych wyłączniki próżniowe WN należało zainstalować w polach linii 110 kV, w których często występują wyłączenia awaryjne (okres burzowy i aktywność bocianów) oraz w obszarach charakteryzujących się wyjątkowo niską temperaturą w okresie zimowym.

Próżniowe wyłączniki WN zostały w tym roku już uruchomione w PGE Dystrybucja w Oddziałach Białystok i Lublin. W oparciu o przyjęte założenia, do testów wybrano stacje 110/15 kV Polanka, w polu linii 110 kV kierunek Wasilków oraz GPZ Łosice, w polu linii 110 kV Siedlce Przemysłowe. Do tej pory pracowały tam przeznaczone do wymiany, wyeksploatowane wyłączniki WMS.

Jak informuje PGE Dystrybucja, od czasu uruchomienia wyłącznika odnotowano czterokrotnie wyższe wskazania poprawnego działania automatyki, związane z awaryjnym wyłączeniem linii 110 kV.

Wśród głównych zalet wyłącznika z izolacją opartą na suchym powietrzu operator wymienia między innymi wysokie standardy jakościowe działania wyłącznika (jak dla gazów z izolacją SF6), a także hermetyczne zamknięcie elementów komory, a tym samym eliminacja powstawania produktów rozpadu. PGE Dystrybucja zwraca też uwagę na wyższą, niż przy izolacji SF6, trwałość łączeniową w zakresie prądów zwarciowych w całym okresie użytkowania oraz całkowicie ekologiczny czynnik gaszący. Zaletę tego typu wyłączników jest też dłuższy, 25-letni czas eksploatacji, a także praca w zakresie temperatur od -60oC do +55oC, przy braku efektu skraplania czynnika gaszącego. Wśród istotnych plusów stosowania tego typu wyłączników można wymienić też brak konieczności prowadzenia gospodarki gazami i ponoszenia opłat za emisje SF6.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas