Facebook

Eesti Energia miała 9,5 mln euro straty netto

W trzecim kwartale 2019 przychody Eesti Energia wzrosły o 3% do 206 mln euro, Wynik netto spadł o 20,4 mln euro, w efekcie czego w strata netto wyniosła w omawianym czasie 9,5 mln euro.
Na wynik trzeciego kwartału negatywnie wpłynęły w szczególności przedłużające się prace konserwacyjne w elektrowni Auvere oraz szeroko zakrojona restrukturyzacja produkcji energii. Negatywny wpływ miała wyłącznie produkcja energii z łupków bitumicznych. Wszystkie inne obszary działalności były rentowne, a wyniki lepsze od przewidywanych – oznajmia Andri Avila, dyrektor finansowy i członek zarządu Eesti Energia.
General Electric, wykonujący prace w Auvere w ramach serwisu gwarancyjnego, zadeklarował zakończenie prac konserwacyjnych do połowy czwartego kwartału. Straty powstałe w okresie gwarancji zostaną zrekompensowane przez głównego wykonawcę.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas