Facebook

APS Energia utrzymuje wysoki poziom przychodów

Po trzech kwartałach 2019 roku przychody Grupy APS Energia wzrosły o blisko 5%. Zarząd spółki skupia się na terminowej realizacji kontraktów i rozwoju nowych rozwiązań dla energetyki i trakcji.

Przychody Grupy APS Energia po dziewięciu miesiącach tego roku wyniosły 84,6 mln zł, co oznacza wzrost rok do roku o 4,8%. Wynik netto był ujemny – wyniósł 0,95 mln zł wobec 1,5 mln zł zysku rok wcześniej. Strata netto wynika z dokonania odpisu należności w wysokości 3,2 mln zł. Jak podkreśla spółka należności te prawie w całości dochodzone są na drodze sądowej. Wyłączając wpływ odpisu związanego z należnościami zysk netto grupy wyniósłby 2,2 mln zł i byłby wyższy rok do roku o 84,4%.

– Realizacja większej części sprzedaży przypada zwykle na drugą połowę roku. W tym przypadku dodatkowo oddziałuje przesunięcie części kontraktów na ostatni kwartał. Na koniec roku patrzymy optymistycznie, również ze względu na duży portfel zamówień zarówno w kraju, jak i za granicą. Wzmacniamy swoją pozycję na Wschodzie, ale także w krajach Unii Europejskiej. Jesteśmy obecni również na rynku energetyki atomowej. Liczymy więc, że do końca roku uda nam się pozyskać kilka znaczących zamówień, a także odnotować kolejny rekord w zakresie sprzedaży – oznajmia Piotr Szewczyk, prezes APS Energia.

Motorem napędowym w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku była sprzedaż w segmencie systemów zasilania, które uplasowały się na poziomie 50,2 mln zł (+24,1%). Przychody z segmentu usług dla energetyki przemysłowej wyniosły 15 mln zł (-11,6%), a z pozostałych segmentów 19,4 mln zł (-16,7%).

– W klasycznej energetyce osiągnęliśmy bardzo wysoki udział w rynku. W Polsce jest to 50%, a w Rosji niemal 20%. Dlatego szukamy nowych kierunków ekspansji zarówno geograficznej, jak i produktowej. Widzimy ogromny potencjał w trakcji jezdnej, gdzie już jesteśmy obecni i realizujemy znaczące zamówienia. W tym roku opracowaliśmy prototyp urządzenia napędowego do tramwajów i wchodzimy w etap testów. Pierwsza sprzedaż tego typu urządzenia może pojawić się już w pierwszej połowie 2020 roku – dodaje prezes.

Z produktami dla trakcji APS Energia chce wyjść także na rynek zagraniczny. Na celowniku znalazł się rynek wschodni, ale także Unia Europejska. Prezes jednak zwraca uwagę, że w pierwszej kolejności firma skupi się na rynku krajowym.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas