Facebook

Orlen chce przejąć Energę

PKN Orlen ogłosił wezwanie na 100% akcji Grupy Energa. W ramach wezwania płocki koncern ustalił cenę akcji energii na 7 zł. Na czwartkowym zamknięciu sesji GPW papiery gdańskiej spółki kosztowały 6,77 zł.

Ogłoszone wezwanie zawiera warunki zawieszające. Orlen zobowiązuje się nabyć akcje objęte zapisami pod warunkiem, że zapisami w wezwaniu zostanie objęta liczba akcji uprawniających do wykonywania co najmniej 66% ogólnej liczby głosów. Konieczne będzie też uzyskanie zgody organu antymonopolowego na koncentrację. Koncern złożył już w KE roboczą wersję wniosku, inicjując proces uzgadniania jego finalnej wersji. Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje nastąpi 31 stycznia 2020 roku, a zakończenie planowane jest na 9 kwietnia 2020. W przypadku niespełnienia się do tego czasu któregokolwiek z warunków wezwania, koncern może podjąć decyzje o przedłużeniu okresu składania zapisów.

Jak podkreśla Orlen, sfinalizowanie transakcji pozwoli efektywniej wykorzystać potencjał obu firm. Grupa Orlen od lat systematycznie rozwija aktywa wytwórcze w obszarze energetyki. Obecnie jest czwartym producentem energii elektrycznej w Polsce, który dysponuje już około 1,9 GWe zainstalowanych mocy, z czego 1,6 GWe w Polsce.

Grupa Energa posiada łącznie ponad 50 aktywów produkujących energię z odnawialnych źródeł, w tym przede wszystkim elektrownie wodne, lądowe farmy wiatrowe i farmy fotowoltaiczne. Ponad 30% produkowanego przez Grupę Energa wolumenu energii elektrycznej pochodzi z OZE i jest to najwyższy udział spośród wszystkich grup energetycznych w Polsce. Energa posiada również rozbudowaną sieć dystrybucji, o długości 188 tys. km, pokrywającą blisko ¼ powierzchni Polski.

Spółka trafiła na GPW w grudniu 2013. Przed debiutem akcjonariusze nabywali jej akcje po 17 zł, co dawało wycenę na poziomie 7 mld zł. W szczytowym momencie (kwiecień 2015) kapitalizacja Energi wyniosła blisko 11 mld zł (27,7 zł za papier). Chcąc nabyć akcje Energi po 7 zł Orlen wycenia spółkę na 2,9 mld zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas