Facebook

Elektrobudowa zakończyła prace w Byczynie

Elektrobudowa oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne podpisały protokół odbioru etapu IX (zakończenie zadania) inwestycji rozbudowy i modernizacji stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem mocy linii 400 kV. Tym samym katowicka spółka zakończyła realizację zadania inwestycyjnego o wartości około 215 mln zł.

Elektrobudowa – jako wykonawca inwestycji – była odpowiedzialna za realizacje prac w zakresie rozbudowy stacji o rozdzielnię 400 kV, modernizację rozdzielni 220 kV stacji, wprowadzenie linii 400 kV do SE Byczyna i wykonanie sprzęgnięcia dwoma autotransformatorami rozdzielni 400 kV i 220 kV. Spółka wykonała także prace związane z wymianą przewodu OPGW na liniach 220 kV w relacji Byczyna-Skawina i Byczyna-Blok 6 Elektrowni Jaworzno III oraz montażem przewodu OPGW na linii 400 kV w relacji Byczyna-Tucznawa i przewodów OPGW na linii 220 kV relacji Byczyna-Koksochemia. Do zadań Elektrobudowy należało również uzyskanie dla zamawiającego wszystkich pozwoleń, zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, obejmującej przedmiot zamówienia. Odbioru etapu IX (zakończenie zadania) dokonano 27 listopada.

Po trzech kwartałach bieżącego roku Elektrobudowa miała 381,6 mln zł przychodów wobec 513,6 mln zł. Starta netto grupy zwiększyła się ponad dwukrotnie – z 55,1 mln zł do 119,2 mln zł.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas