Facebook

Signify neutralny pod względem emisji CO2 na kolejnych rynkach

Firma Signify, dostawca rozwiązań oświetleniowych, osiągnął neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w działalności na kolejnych pięciu rynkach. Są to Azja Południowo-Wschodnia, Daleki Wschód, Indie, Indonezja oraz Pacyfik.

Dzięki temu Signify może pochwalić się neutralnością emisyjną już na 15 ze wszystkich 19 rynków, na których działa. Znacząco przybliża to firmę do osiągnięcia 100-procentowej neutralności pod względem emisji CO2 w roku 2020, co jest jednym z celów programu zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat”.

Dzięki skupieniu uwagi na wydajności energetycznej, wykorzystaniu energii odnawialnej oraz optymalizacji powierzchni biurowej emisje dwutlenku węgla na pięciu wymienionych wyżej rynkach spadły w 2019 roku w sumie o 19%. Na terenach nieprzemysłowych o 33%, na terenach przemysłowych o 17%, dzięki redukcji wyjazdów biznesowych o 32%, oraz o 18% w logistyce. Firma Signify rekompensuje pozostałe emisje poprzez swój wkład w projekty mające pozytywny wpływ na środowisko i społeczeństwo

„Jaśniejsze życie, lepszy świat”

Firma Signify wprowadziła swój program zrównoważonego rozwoju „Jaśniejsze życie, lepszy świat” w 2016 roku. Program ten zawiera szereg ambitnych celów na rok 2020, opartych na dwóch filarach:

  1. Zrównoważone przychody:
  • Do 2020 roku 80% przychodów będzie pochodzić ze zrównoważonych produktów, systemów i usług.
  • Do roku 2020 dostarczonych zostanie ponad 2 mld lamp i opraw oświetleniowych LED.
  1. Zrównoważona działalność:
  • 100% neutralność pod względem emisji dwutlenku węgla w działalności firmy.
  • 100% wykorzystanie energii odnawialnej.
  • Zero odpadów z produkcji składowanych na wysypiskach.
  • Dążenie do bezpiecznego i zdrowego miejsca pracy przy wskaźniku wypadkowości wynoszącym mniej niż 0,35.
  • Zapewnienie zrównoważonego łańcucha dostaw przy wskaźniku wydajności dostawców wynoszącym minimum 90%.

Aktualności

Notowania – GIE

Wyniki GUS

Archiwum

Elektrosystemy

Śledź nas